ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Д. М. Рудень Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199693

Ключові слова:

державне фінансування політичних партій, політична система, політична корупція

Анотація

У статті проаналізовані політико-правові засади державного фінансування політичних партій в Україні, зокрема наведений розвиток законодавчої бази, яким регулюються надання та використання коштів державного бюджету політичними партіями в Україні. Розглянуте чинне українське законодавство щодо фінансування політичних партій, зазначені обсяги фінансування, наведені оцінки політиків та експертів щодо обсягів фінансування та принципів відбору політичних партій, які мають право на державне фінансування своєї діяльності. Для порівняння наведені приклади державного фінансування політичних партій інших країн, які згруповані у три системи, коли фінансуються тільки ті партії, які не потрапили до національного парламенту, які потрапили та фінансуються пропорційно отриманим мандатам, та ті, які взяли участь у виборах.
Проаналізовані витрати бюджетних коштів політичними партіями та виміряна ефективність їх використання. Найбільше політичні партії витрачали бюджетні кошти на пропаганду, утримання осередків, заробітну плату для працівників, оренду офісів та несли матеріальні витрати. Практично не фінансувалось державним коштом політичними партіями вдосконалення ідеологічної складової частини діяльності партії, розроблення програм, стратегій, політик партій, не виділялися кошти на дослідження, зокрема соціологічні.
Розглянуто результати позачергових виборів до Верховної Ради України 2019 року та реакцію громадянського суспільства на діяльність тих політичних партій, які отримували право на державне фінансування, унаслідок чого була підтримана петиція до Президента України та внесені зміни до законодавства, яким перелік партій, що мають право на державне фінансування, був обмежений лише тими, які перемогли на виборах. Запропоновані висновки і рекомендації щодо подальшого вдосконалення законодавства у сфері фінансування діяльності політичних партій в Україні.

Біографія автора

Д. М. Рудень, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук

Посилання

Шибалкіна Ю. Політичні партії тепер будуть фінансуватися з бюджету. Ціна держави. URL: http://costua.com/news/101.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державного фінансування політичних партій в Україні : Закон України від 27 листопада 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. No 15. Ст. 218.

Державне фінансування статутної діяльності політичних партій: досвід ЄС і напрями вдосконалення вітчизняного законодавства : аналітична записка. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/2900/.

Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/10/16-3-2015.pdf.

Пояснювальна записка до проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55653.

Информация о совместном российско-германском семинаре «Партии и выборы» (Information about the joint Russian-German seminar “Parties and elections”). Вестник Центральной избирательной комиссии. 1999. No 9 (75). С. 148.

Леванский С. Государственное финансирование выборов и предвыборные расходы партий в ФРГ (State financing of elections and pre-election expenses of parties in Germany). Журнал о выбо- рах. 2001. No 3. С. 58–59.

Современные избирательные системы: Великобритания, Канада, Мексика, Польша / Д. Лафитский и др. 2006. Т. 1. С. 229.

Конончук С. Державне фінансування партій: відкладена реальність (Public funding of parties, set aside reality). URL: http://www.ucipr.org.ua/publications/derzhavne-finansuvanniapartii-vidkladena-realnist.

«Опоблок» відмовився від «партійних» грошей з бюджету. URL: https://www.pravda.com.ua/ news/2016/09/7/7119857/.

«Опозиційний блок» «підсів» на держкошти і більше не отримує приватних внесків. URL: https://www.chesno.org/post/1230/.

Скільки державних коштів та на що витрачають політичні партії, URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29523958.html.

Основні висновки за результатами аналізу фінансових звітів політичних партій щодо використання коштів із Державного бюджету України / Ком. виборців України. URL: http://cvu.org.ua/uploads/звіт КВУ_аналіз фінансових звітів партій.pdf.

КВУ: партії масово скуповують рекламу за державні кошти / Ком. виборців України. URL:http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:kvu-partii-masovo-skupovuiut-reklamu-za-derzhavni-koshty.

Скасувати бюджетне фінансування політичних партій в Україні. URL: https://petition.president.gov.ua/petition/66668.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Політологія