ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • А. П. Купін Національний університет «Запорізька політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199691

Ключові слова:

вимушені переселенці, внутрішньо переміщені особи

Анотація

У статі проаналізовано концептуальне визначення поняття «внутрішньо переміщені особи». Окрім цього, виокремлені дієві положення із законодавства закордонних країн щодо правового забезпечення статусу осіб, які вимушені покинути своє місце постійного проживання. У роботі виявлена низка проблем у сфері забезпечення прав і свобод вимушених переселенців в Україні. Проаналізована Державна цільова програма відновлення та розбудови миру у східних регіонах України, виконання якої було передбачене протягом 2017–2020 років. Програма підкреслює виклики, не лише економічного, а й соціального характеру, пов’язані з реінтеграцією як внутрішньо переміщених осіб, так і учасників бойових дій. Негативні наслідки вимушеного переміщення однаково відчутні як для внутрішньо переміщених осіб, так і для територіальних громад, що їх приймають. Навантаження на об’єкти соціальної інфраструктури, зниження рівня та якості надання послуг, соціальна нестабільність викликають незадоволення та непорозуміння між дедалі вразливішими внутрішньо  переміщеними особами, учасниками бойових дій, які повертаються додому, та територіальними громадами населених пунктів, де мешкає значна кількість внутрішньо переміщених осіб. Без належного врегулювання внутрішнє переміщення стає тягарем, що зростає, щодо можливості територіальних громад, які їх приймають, надавати базові послуги, що руйнує згуртованість суспільства, підриває засади державних інвестицій у реформи, викликає відчуття невпевненості серед населення та посилює ризики подальшого ускладнення ситуації.

Біографія автора

А. П. Купін, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Посилання

Буткевич В., Мицик В., Задорожній О. Міжнародне право. Основні галузі : підручник / за ред. В. Буткевича. Київ : Либідь, 2004. 816 с.

О лицах, вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии, – вынужденных пере- селенцах : Закон Грузии от 6 февраля 2014 г. URL: https://matsne.gov.ge/index.-php?option=com_ ldmssearch&view= docView&id=2244506&lang=ru/.

Тимчик Г. Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», юридичний ф-т ; редкол. : В. Опришко (головн. ред.) та ін. Київ : КНЕУ, 2014. Вип. 14. С. 161–172.

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квітня 2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. No 26. Ст. 892.

Правові питання щодо тимчасового розміщення та допомоги громадянам України – внутрішньо переміщеним особам стосовно реєстрації, майнових питань, соціальної допомоги, реєстрації під- приємницької діяльності, освіти та інших питань. URL: http://unhcr.org.ua/en/2011-08-26-06-58-56/ news-archive/2- uncategorised/1293-vnutrishno-peremishcheni-osobi.

Козинець І., Шестак Л. Міжнародні стандарти захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам. Молодий вчений. 2014. No 12. URL: http://molodyvcheny.in.ua /files /journal/ 2014/12/59.pdf.

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей : наказ Служби безпеки України від 22 січня 2015 р. No 27. URL: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=136472&cat_id=136462.

Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам : постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 No 535. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/535- 2014-п.

Про внесення змін до Податкового кодексу України т а деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України від 24 грудня 2015 р. No 909–VIII. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/71-19/page/text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Політологія