DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199304

МОБІЛЬНІ МЕСЕНДЖЕРИ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ SELF-ВЗАЄМОДІЇ У ФОКУСІ ЦИФРОВОЇ СОЦІОЛОГІЇ

М. В. Бірюкова

Анотація


У статті представлено авторські роздуми щодо функціонування та впливу на соціальні процеси розвитку сучасних соціальних комунікаторів – мобільних месенджерів, які виступають одночасно як цифровими, так і соціальними технологіями та формують нове феноменологічне й дослідницьке поле – self-технології.

У роботі проаналізовано темпи розвитку споживачів Інтернет-послуг і користувачів мобільних технологій в Україні й світі. Визначено, що в Україні найпопулярнішими мобільними месенджерами є Viber, Telegram і Skype, які об’єднують представників різних соціальних верств у мобільні соціальні мережі. Саме динаміка споживчого інтересу актуалізує соціологічне вивчення питання специфіки комунікації за допомогою мобільних месенджерів.

У статті констатовано, що сучасна людина цілодобово, як кажуть 24/7, знаходиться не тільки під впливом цифрових технологій, а й вибудовує своє життя, бізнес, розваги, подорожі та інше за допомогою «цифри», на першому місці серед яких позиціонується смартфон та розташовані на ньому додатки, й передусім мобільні месенджери. За допомогою такого цифрового гаджету й месенджера кожна людина керує власно створеною мережею, презентує власні наробки соціальній спільноті й узагалі світу та стає не тільки споживачем, а й активним суб’єктом цих технологій.

Визначено, що self-технології, які здійснюються за допомогою цифрових додатків і мобільного та Інтернет-зв’язку, на сьогодні стають реалією суспільного життя, й особливе місце в них відіграють мобільні месенджери. Під self-технологіями розуміємо постійно повторювальні дії для ініціювання, створення власної соціальної мережі з метою самопрезентації, просування серед прихильників власного контенту й керування комунікацією та взаємодією всередині мережі.


Ключові слова


соціальні технології; мобільні месенджери; self-взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. Москва : изд-во «Весь мир», 2004. 120 с.

Nicki Lisa Cole. The Sociology of the Internet and Digital. Sociology. URL: https://www.thoughtco.com/ sociology-of-the-internet-4001182. (last accessed: 08.11.2019).

Wynn J. Digital sociology: emergent technologies in the field and the classroom. Sociological Forum, 24 (2). URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1573-7861.2009.01109.x (last accessed: 08.11.2019).

Neal R. Expanding Sentience: Introducing Digital Sociology for moving beyond Buzz Metrics in a World of Growing Online Socialization. URL: https://www.goodreads.com/book/show/13510955-expand-ing-sentience (last accessed: 08.11.2019).

Orton-Johnson K. and Prior N. (eds). Digital Sociology: Critical Perspectives. URL: https://www.worldcat.org/ title/digital-sociology-critical-perspectives/oclc/970401106 (last accessed: 08.11.2019).

Кислова О. Социология в контексте вызова «больших данных»: роль интеллектуального анализа данных в становлении новых подходов к социологическим исследованиям Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць. Харків, 2015. No 1148. С. 57–62.

Кислова О. Н. Быть или не быть цифровой социологии? Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Харків, 2013. No 1045. С. 9–15.

Яковлев Л. Цифровые технологии в контексте антропологической революции / КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-kontekste-antropologicheskoy-revolyutsii (дата обращения: 08.11.2019)

Noortje Marres Digital Sociology: The reinvention of social research. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/60428-Article%20Text-65218-1-10-20170124.pdf ; URL: https://simplysociology.wordpress.com/category/digital-sociology/. (last accessed: 08.11.2019).

Цифрові технології – це майбутнє людства URL: http://hi-news.pp.ua/kompyuteri/5035-cifrov-tehnol-ogyi-ce-maybutnye-lyudstva.html (last accessed: 08.11.2019).