НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАВОРИТИЗМ РУМУНІЇ В МІЖДЕРЖАВНИХ РУМУНСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

Автор(и)

  • Є. В. Рябінін Маріупольський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198131

Ключові слова:

сепаратизм, екзогенні чинники, Україна, Румунія, сепаратистський конфлікт, м’яка сила

Анотація

У статті представлено динаміку використання м’якої сили з боку Румунії щодо України. На основі попереднього аналізу проблеми екзогенного впливу країн на посилення сепаратистських процесів в Україні автор висловлює думку, що сепаратистські конфлікти мають не лише внутрішні причини для ескалації, а частіше й зовнішній вплив, який використовують головні актори міжнародних відносин, вирішуючи свої геополітичні завдання, або країни, що межують з Україною. Класифіковано екзогенні чинники впливу, що найчастіше використовуються впливовими акторами міжнародних відносин для посилення своїх позицій у регіоні або в будь-якій державі. Автор аналізує такі складники румунського екзогенного впливу на Україну, як культурний, освітній, політичний, дипломатич- ний. Аналізуючи двосторонні відносини між Україною та Румунією, автор робить наголос на тому, що протягом усього періоду незалежності України двосторонні відносини характеризувалися складністю у вирішенні територіальних спорів. Доведено, що Румунія послідовно та наполегливо намагається захищати права й інтереси українських румун, але з кожним роком вона робить це всупереч інтересам і територіальній цілісності України. Румунія приділяє увагу таким напрямам, як освіта, культура, розвиток преси румунською мовою, збільшення мережі НПО, які, з одного боку, вирішують культурні питання представників румунського етносу України, а з іншого – посилюють сепаратистські настрої в цієї групи українського населення. Основні проблеми в двосторонніх відносинах спостерігалися на початку української незалежності й протягом політичної кризи, пік якої припав на 2014–2015 рр. У цей час румунські радикальні сили робили заяви про необхідність вирішення територіальних питань військовим способом. Територіальні спори можуть бути вирішені за допомогою транскордонного співробітництва, яке, з іншого боку, і може їх посилювати. Автор доходить висновку, що культурний складник екзогенного впливу посилює чинник ідентичності й може слугувати елементом м’якої сили та каталізації етно/сепаратистського конфлікту в країні.

Біографія автора

Є. В. Рябінін, Маріупольський державний університет

кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Посилання

Рябінін Є.В. Екзогенні чинники етносепаратистських процесів: теоретичний аспект. Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Історія. Політологія». 2015. No 12. С. 263–270.

Круглашов А. Етнополітична гармонізація: чи під силу це завдання новоутвореним єврорегіонам? Єврорегіони: потенціал міжетнічної гармонізації : збірка наукових праць. Чернівці : Букрек, 2004. 256 с.

Заборин Д. Румыния против Украины. Состояние и перспективы политического и экономического соперничества. URL: https://pandia.ru/text/77/17/11704.php (дата звернення: 14.08.2018).

Кривицька О. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України. Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2015. 328 с.

Pavlovets. What is behind Romania’s activity in Ukraine? URL: https://eadaily.com/en/news/2016/06/30/ what-is-behind-romanias-activity-in-ukraine (дата звернення: 24.09.2018).

Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642_003 (дата звернення: 15.09.2018).

Договір про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/642_022 (дата звер- нення: 15.09.2018).

Громадські організації національних меншин в Чернівецькій області. URL: http://buktolerance.com.ua/ ?p=127 (дата звернення: 15.09.2018).

Тимчук Д. Румунія проти України: сценарії воєнного конфлікту. URL: http://svit24.net/politic/77- politic/1956-konflkt-ukrani-z-rumunyu (дата звернення: 11.09.2018).

Етнічний чинник та добросусідство. Із засідання Наукової ради МЗС України. Політика і час. 2003. No 8. С. 12–30.

Зленко А.М. Дипломатия и политика. Украина в процессе динамичных геополитических перемен. Харьков : Фолио, 2004. 559 с.

Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. Київ : Генеза, 2004. 736 с.

Петренко З.О. Прикордонне співробітництво в контексті євроінтеграційного курсу України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2001. 230 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Політологія