ПАРТІЙНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТИПОВОЇ НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВЛІННЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1995–2019)

Автор(и)

  • І. Ю. Осадчук Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198130

Ключові слова:

истема державного правління, напівпрезиденталізм, атиповий напівпрезиденталізм, партійна система, Азербайджанська Республіка

Анотація

У рамках республіканської форми державного правління функціонують напівпрезидентські системи державного правління, які формально й/чи фактично відрізняються від традиційних/ типових напівпрезидентських. При цьому індикаторами розрізнення типових та атипових напівп- резидентських систем державного правління можуть бути вкрай варіативні чинники політичного процесу й міжінституційних відносин. Особливості функціонування інституту вотуму недовіри уря- дам у напівпрезидентській системі державного правління в Азербайджанській Республіці зумовлюють атиповість цієї системи правління. Теоретико-методологічною основою запропонованого дослідження обрано неоінституціоналізм і його варіативні типи й парадигми. Головний метод, котрий став іманентним складником дослідження, – це метод порівняльного аналізу. Метою статті є визначити типи партійної системи в атиповій напівпрезидентській системі правління в Азербай- джанській Республіці в 1995–2019 рр.
У результаті проведеного дослідження доведено, що в Азербайджанській Республіці вислов- лення парламентом вотуму недовіри уряду автоматично не призводить до відставки Кабінету Міністрів, оскільки це право належить президенту. Отже, вотум недовіри уряду, що не призводить до його відставки, зумовив атиповість напівпрезидентської системи правління в Азербайджанській Республіці в 1995–2019 рр. На основі таких індикаторів класифікації партійних систем: 1) кількість і розмір релевантних парламентських партій (частка мандатів релевантної партії є ≥ 3% від фактичного складу легіслатури); 2) концентрація мандатів двох найбільших партій у легіслатурі; 3) співвідношення мандатів першої і другої за розмірами партій у легіслатурі; 4) співвідношення мандатів другої і третьої за розмірами партій у легіслатурі; 5) частка непартійних депутатів/рівень непартійності в легіслатурі – запропоновано авторську типологію партійних систем. На основі цієї типології з’ясовано, що в Азербайджанській Республіці встановилася однопартійна система з високим рівнем непартійності впродовж 1995/1996–2000/2001, 2005/2006–2019 рр.; однопартійна система із середнім рівнем непартійності впродовж 2000/2001–2005/2006 рр.

Біографія автора

І. Ю. Осадчук, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології

Посилання

Зазнаев О. Атипичные президентские и полупрезидентские системы. Ученые записки Казанского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2005. Т. 147. Кн. 1. С. 54–69.

Осадчук І., Литвин В. Атиповість напівпрезидентських систем державного правління в пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам. Politicus. 2018. Вип. 3. C. 49–57.

Алойева К., Гулиев А. Сравнительный анализ многопартийних динамических систем в современном мире на примере постсоветских стран (Россия, Грузия, Азербайджан). Наука і правоохорона. 2017. No 3 (37). С. 229–236.

Аскерова Д. Факторы, обуславливающие зарождение многопартийности в Азербайджане. Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. 2014. Вип. 81. С. 99–102.

Гулиев З. Азербайджан: кризис партийной системы. REGNUM. 20011. 6 ноября. URL: https://regnum.ru/news/1463896.html (дата обращения: 11.09.2019).

Guliyev F. Discursive closure: political parties and the (ir) relevance of ideology in Azerbaijan. Southeast European and Black Sea Studies. 2019. Vol. 19. No. 2. P. 243–268.

LaPorte J. Hidden in plain sight: Political opposition and hegemonic authoritarianism in Azerbaijan. Post-Soviet Affairs. 2014. Vol. 31. No 4. P. 339–366.

Sultanova S. Challenging the Aliyev regime: Political opposition in Azerbaijan. Demokratizatsiya. 2014. Vol. 22. No 1. P. 15–37.

Elgie R. A Fresh Look at Semipresidentialism: Variations on a Theme. Journal of Democracy. 2005. Vol. 16. No 3. P. 98–112.

Elgie R. Presidential Power. Glossary. URL: http://presidential-power.com/?page_id=5 (Last accessed: 11.09.2019).

Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти : монографія. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 636 с.

Литвин В., Романюк А. Концептуалізація і теоретична дистинкція понять «форма державного правління» та «система державного правління» у політичній науці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін» : збірник наукових праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 20. С. 3–12.

Shugart M., CareyJ. Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge : Cambridge University Press, 1992. 316 p.

Конституция Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 г. (с изменениями от 24 августа 2002 г., 18 марта 2009 г.). URL: http://www.icnl.org/research/library/files/Azerbaijan/Constitution_RUS. pdf (дата обращения: 11.09.2019).

Конституция Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 г. (с изменениями от 24 августа 2002 г., 18 марта 2009 г., 26 сентября 2016 г.). URL: http://static2.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTg vMDMvMDkvY3dodDN2dzF0X0tvbnN0dXRpc3lhX1JVUy5wZGYiXV0?sha=83f38924a4086483 (дата обращения: 11.09.2019).

Литвин В. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи : дис. .. докт. політ. наук : 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2018. 815 c.

Siaroff A. A Typology of Contemporary Party Systems. Paper Presented at the 20th World Congress of the International Political Science Association. Fukuoka, 2006. 9–13 July. URL: http://paperroom.ipsa. org/papers/paper_5213.pdf (Last accessed: 11.09.2019).

Siaroff A. Comparative European Party systems: An Analysis of Parliamentary Elections Since 1945. New York : Garland Publishing, 2000. 504 p.

Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління у Грузії (2004–2013). Politicus. 2019. Вип. 2. С. 33–38.

Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизькій Республіці (1993–2010). Регіональні студії. 2019. No 16. С. 64–69.

Nohlen D., Grotz F., Hartmann C. Elections in Asia: A data handbook. Oxford University Press, 2001. 876 p.

Central Election Commission (CEC) of the Republic of Azerbaijan. URL: http://www.msk.gov.az/en/elections/milli-meclise-seckiler/ (Last accessed: 11.09.2019).

Azerbaijan: Election Archive. Parline database on national parliaments. Inter-Parliamentary Union. URL: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2019_arc.htm (Last accessed: 11.09.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Політологія