АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОГО СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • В. О. Ананьїн Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • О. О. Пучков Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • О. В. Уваркіна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198126

Ключові слова:

військова освіта, підготовка воєнних спеціалістів у сфері захисту інформації, компетентнісний підхід

Анотація

У статті аналізується низка проблем удосконалення системи підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах, зокрема кадрів у сфері захисту інформації, для вирішення політичних завдань держави щодо захисту її інтересів і безпеки. Серед актуальних проблем військової освіти зазначено три проблеми: проблему впровадження компетентнісного підходу на базі сучасних технологій навчання за стандартами NATO; проблему формування національно-патріотичної свідомості; проблему кадрового забезпечення навчально-виховного процесу сучасними високопрофесійними науково-педагогічними кадрами. Актуалізація зазначених проблем пов’язана з новими підходами та вимогами до підготовки воєнних спеціалістів у сфері захисту інформації на основі передового досвіду країн-членів Північно-атлантичного альянсу й найкращого досвіду військових освітніх систем провідних країн світу. Визначено, що особливістю підготовки у сфері захисту інформації є не тільки володіння сучасними інформаційними технологіями, а й обов’язкова іншомовна компетентність. Складниками формування національно-патріотичної свідомості курсантів є підвищення мотивації майбутніх офіцерів до патріотичних вчинків і дій на благо народу й держави; вірність військовій присязі, громадянська самосвідомість і повага до української культури та спадщини. Сформульовано вимоги до науково-педагогічних кадрів, які залучені до підготовки воєнних спеціалістів у сфері захисту інформації. Виявлено, що проблема політичної компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів стає все більш актуальною для сучасної військової освіти.  Також серед необхідних компетентностей сучасних науково-педагогічних працівників виділяються висока інформаційна культура, володіння психолого-педагогічними технологіями організації навчального-вихов- ного процесу, педагогічна майстерність, розвинена інтелектуально-креативна готовність до швидкої адаптації, фізична підготовка та мотивація до постійного підвищення кваліфікації.

Біографії авторів

В. О. Ананьїн, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор філософських наук, професор, професор спеціальної кафедри No 4 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації

О. О. Пучков, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філософських наук, професор, начальник Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації

О. В. Уваркіна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації

Посилання

Полторак С.Т. Перспективні напрямки розвитку державного управління системою вищої військової освіти України. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 2017. Вип. 2. С. 309–315. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VNUCZUDU_2017_2_40 (дата звернення: 09.09.2019).

Єфімова О.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ : Національний педа- гогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2014. 23 с.

Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти. Законодавство України : інформ.-пошук. система. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-18 (дата звернення: 09.09.2019).

Барановський В.Ф. Національно-патріотичне виховання військової інтелігенції у вищих навчальних закладах України. Військова освіта. 2013. No 1. С. 34–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vios_2013_1_6 (дата звернення: 11.09.2019).

Пантюхов Б.О. Актуалізація досвіду патріотичного виховання курсантів військових закладів вищої освіти в сучасних умовах. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного універ- ситету імені Павла Тичини. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2018. Вип. 2. С. 197–210.

Лепська Н. Політична компетентність як детермінанта соціального програмування розвитку суспільства. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, 2011. Вип. 22. С. 40–51. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26824 (дата звернення: 12.09.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Політологія