МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОСВІТУ

Автор(и)

  • І. М. Сікорська Донецький державний університет управління, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195705

Ключові слова:

культурне розмаїття, мультикультуралізм, мультикультурна освіта, освітня політика

Анотація

У статті розглянуто проблеми мультикультуралізму, що пов’язані, перш за все, із соціально-економічною та політичною нерівністю та непорозумінням між людьми різного культурного походження та етнічної приналежності. Культурне розмаїття сучасного суспільства дає підґрунтя для підвищеного імперативу щодо розвитку мультикультурної освіти як освіти, яка має допомогти жити разом у мультикультурних суспільствах. Мультикультурна освіта, почавши свій розвиток понад півстоліття тому у США, Канаді, Австралії, динамічно розвивається нині в багатьох західноєвропейських країнах. На теренах Європейського освітнього простору мультикультурний вимір вищої освіти набув особливого значення протягом останнього десятиліття з причин культурного розмаїття європейських країн завдяки відкритості кордонів та критичному збільшенню іммігрантів, на що відреагували національні органи влади європейських країн новими освітніми законами та відповідними правовими актами.  Запропонована тема цього дослідження має на меті зосередити увагу на мультикультурних вимірах освіти як однієї із ключових культурно-гуманітарних стратегій розвитку освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій та глобалізаційних процесів. Автор статті підкреслює, що освітня політика багатьох країн світу приділяє багато уваги мультикультурній освіті з метою покращення соціальної єдності та зменшенню соціального виключення, нерівності, розвитку людського капіталу, а також зазначає перспективи розвитку мультикультурної освіти в Україні.

Біографія автора

І. М. Сікорська, Донецький державний університет управління

доцент кафедри соціології управління

Посилання

Пасько Я. Громадянське суспільство як універсалія міжкультурної Європи. Міжкультурна Європа : різноманіття та соціальна єдність: навчально-методичний посібник / І.М. Сікорська, Я.І. Пасько, О.Р. Чугріна. Донецьк : ДонДУУ. 2014. С. 105.

Taylor, Ch. Multiculturalism and the Politics of Recognition. Prinston (NJ) : Prinston Univ. Press. 1992.

Терборн Г. Мультикультурные общества. Социологческое обозрение. 2001. No Т. 1. С. 50−67.

Kymlicka W. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford : Oxford Univ. Press. 1995.

Абсалямова А. Мультикультурализм: к определению понятия. Alma mater. Вестник высшей школы. 2005. No 5. С. 27−31.

Горбунова Л.С. Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації. Філософія освіти: науковий журнал. 2014. No 1(14). С. 159.

Ткаченко В. Реквієм по мультикультуралізму: повчальні уроки гуманітарної політики. Філософія освіти. Наук. часопис. 2012. No 1 (11). С. 176

Горбунова Л. Мультикультуралізм в освіті: імперативи, можливості та загрози. URL: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kis/2011_1/1.pdf

Сікорська І. Європейська політика інтернаціоналізації вищої освіти: мультикультурний вимір. Культурно-гуманітарні стратегії розвитку університетської освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій : Монографія / Л.С. Горбунова, М.А. Дебич, В.В. Зінченко, І.М. Сікор- ська, І.В. Степаненко, О.М. Шипко / За ред. І.В. Степаненко. Київ : ІВО НАПН України. 2018. С. 226.

Banks J. Educating citizens in a multicultural society (2nd ed.). New York : Teachers College Press. 2007

Nieto S. Solidarity, courage and heart: what teacher educators can learn from a new generation of teachers. Intercultural Education. 2006. No 17. Рр. 457−473.

UNESCO. The 2nd UNESCO world report in cultural diversity: investing in cultural diversity and intercultural dialogue. 2008. URL: http://www.unesco.org/new/en/resources/report/ the-unesco-world-report-on-cultural-diversity/

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості:дослідження категорії громадянського суспільства. Львів, 2000. С. 318.

Sikorskaya І. Intercultural education policies across Europe as responses to cultural diversity (2006−2016). Working Papers del Centro Studi Europei. URL: http://www.paperscse.unisa.it CSE WORKING PAPERS 17 | 04: dicembre2017 ISSN (on line): 2384-969X

European Parliament Resolution “On the role of intercultural dialogue, cultural diversity and education in promoting EU fundamental values” 2015. URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/A-8-2015-373_EN.html

Parekh B. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. L. : MacMillan, 2000.

Ткаченко В. Мультикультуралізм, національна ідентичність і проблеми єдиного освітнього поля. Психологія особистості. 2011. No 1 (2). С. 6−15.

Bleszynska K. Constructing intercultural education. Intercultural Education. 2008. 19:6. Рр. 537−545.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія