ГРАМОТНІСТЬ У ГАЛУЗІ ДАНИХ: ВИЗНАЧЕННЯ, ПІДХОДИ, НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ

Автор(и)

  • Л. Ф. Панченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195703

Ключові слова:

аналіз даних, грамотність в галузі даних, великі дані, статистична компетентність, навчання студентів-соціологів

Анотація

У статті розкриваються питання, пов’язані з формуванням в майбутніх соціологів грамотності в галузі даних. Аналізуються визначення статистичної грамотності та їх розвиток у часі, підходи та напрями формування грамотності, методика навчання відповідних курсів.

На основі аналізу визначення грамотності даних експертів ООН, змісту Європейських рамок цифрової компетентності громадян, стандартів ІКТ компетентності педагогів ЮНЕСКО, програми розвитку державної статистики України до 2023 року з’ясовано, що грамотність в галузі даних розглядається як одна з важливих навичок 21 століття. Показано, що зміст компетентності в галузі даних відрізняється залежно від того, що береться за основу: зосередженість на роботі з науковими даними, акцент на освіті громадян в галузі даних, вимоги роботодавців до працівників, вимоги до педагогів, студентів, аналітиків тощо. Розуміння статистичної грамотності дорослих розвивається в часі. Наразі недостатньо готувати тільки критичних споживачів статистичної інформації, акцент робиться на дієвому підході, на можливості власноруч виробляти дані, а також розуміти властивості великих даних, алгоритми їх обробки та представлення споживачам, етичні наслідки та питання конфіденційності даних.

Аналіз досвіду розвинутих країн (Австралія, Канада, Велика Британія) щодо підходів до формування статистичної грамотності громадян свідчить про перспективність виділення різних сегментів споживачів та розробки декількох рівнів статистичної грамотності – від базового до просунутого; суспільство загалом має знаходитися на базовому рівні, а учні, студенти, лідери думок та ті, хто приймають рішення, – на просунутому.

Розглянуто нові форми активності студентів, пов’язані з аналізом даних, які запроваджують науковці та практики: побудова арт-об’єктів та оповідь історій, які спираються на дані; спільний збір даних пересічними громадянами за допомогою мобільних пристроїв, «гра з даними» з використанням сучасних сервісів з візуалізації даних. Окреслені шляхи оновлення курсів з статистичної грамотності для студентів-соціологів України на основі синтетичного підходу та врахування бар’єрів, які виникають під час вивчення курсів з кількісних методів.

 

Біографія автора

Л. Ф. Панченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор педагогічних наук, професор кафедри соціології

Посилання

Mandinach E.B. Data literacy vs. assessment literacy. URL: https://www.msdf.org/ blog/2013/09/ ellen-mandinach-data-literacy-vs-assessment-literacy/.

Ridsdale C. Strategies and Best Practices for Data Literacy Education Knowledge: Synthesis Report. URL: http://www.mikesmit.com/wp-content/papercite-data/pdf/data_literacy.pdf.

Teacher Data Literacy: It’s About Time. URL: https://dataqualitycampaign.org/wp-content/ uploads/2016/03/DQC-Data-Literacy-Brief.pdf.

The Digital Competence Framework 2.0. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework.

ICT competency standards for teachers. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156209E.pdf.

Програма розвитку державної статистики до 2023 року. Постанова КМУ від 27.02 2019 р. No222. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2019-%D0%BF#n10.

Data Revolution Group. A World That Counts: Mobilizing the Data Revolution for Sustainable Development. New York: United Nations Secretary-General’s Independent Expert Advisory Group, 2014. URL: www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf

Gal I. Adults’ statistical literacy: Meanings, components, responsibilities. International Statistical Review, 70(1), 2002, 1–25.

Gould R. Data literacy is statistical literacy. Statistics Education Research Journal, 16(1), 2017, 22–25.

D’Ignazio C., Bhargava R. Approaches to Building Big Data Literacy. In Bloomberg Data for Good Exchange 2015. New York, NY, USA, 2015.

Oceans of Data Institute. Building global interest in data literacy: a dialogue. Waltham, MA: Educational Development Center, 2015. URL: oceansofdata.org/our-work/ building-global-interest-data-literacy-dialogue-workshop-report].

Krumhansl R. Preparing students for a data-rich world. URL: http://oceansofdata.org/sites/oceansofdata.org/files/EBEC%20Krumhansl%20data%20literacy%20041216_FNL_0.pdf.

Tam S-M., N. Cross. Improving statistical literacy. Australian Bureau of Statistics’ experiences and strategies”. The proceedings of ISI 2009, Durban, South-Africa, 2009.

Watson J., Calligham R. Statistical Literacy: From Idiosyncratic to Critical Thinking. Curricular Development in Statistics Education, Sweden, 116-137, 2004. URL: https://www.researchgate.net/ publication/268374138_Statistical_Literacy_From_Idiosyncratic_to_Critical_Thinking_Abstract.

Townsend M. Statistics Canada. Chapter 4. in: J. Sanchez: Government Statistical Offices and Statistical literacy, 2008. URL: http://www.stat.ucla.edu/~jsanchez/books/Mary-Townsend.pdf.

Tishkovskaya S., Lancaster G. Teaching strategies to promote statistical literacy: review and implementation. in C Reading (ed.), ICOTS 8 proceedings: International Conference on Teaching Statistics 2010 Ljubljana, Slovenia. International Association for Statistical Education, Auckland, New Zealand, 2010.

Bhargava R., Kadouaki R., Bhargava E., Castro G., D’Ignazio C. Data Murals: Using the Arts to Build Data Literacy. The Journal of Community Informatics, Vol 12, No 3, 2016: Special Issue on Data Lite- racy. URL: http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/1276.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія