ГРОМАДЯНСЬКА ІНТЕРНЕТ-ПОВЕДІНКА ЛЬВІВСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: СПРОБА ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Р. Р. Мишок Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195691

Ключові слова:

інтернет-технології, інтернет-практики, громадянська інтернет-поведінка, активна громадянська інтернет-поведінка, слактивізм, інтернет-пасивність, електронна демократія

Анотація

У статті представлено актуальність впровадження в соціологічний дискурс терміна «громадянська інтернет-поведінка». Підкреслюється, що необхідність вивчення цього поняття виникає у зв’язку з проникненням сучасних інтернет-технологій у суспільно-політичну сферу життя українського суспільства. Зазначається, що дослідженням такого поняття та нового явища в суспільстві натепер займається невелика кількість як українських, так і зарубіжних соціологів. Акцентується увага на тому, що в українській науковій мові використовуються такі поняття, як «громадянська онлайн-активність», «віртуальна активність», «цифрова активність», які повністю не описують характер зазначеного концепту, а лише відкривають один із його аспектів. Відповідно до цього на основі аналізу соціологічних праць здійснена спроба трактування поняття «громадянська інтернет-поведінка», яке розглядається як специфічний вид соціальних практик, що відіграє певну роль у вирішенні проблем соціально-політичного характеру. Зазначено, що для здійснення громадянами такого роду поведінки є спеціальні інтернет-технології, які об’єднуються в інституті електронної демократії. Підкреслюється, що електронна демократія в Україні у зв’язку з наявним широким спектром труднощів поки що не є розвиненим інститутом, тому виникають проблеми у здійсненні громадянами необхідної для розвитку суспільства інтернет-поведінки. Відповідно до вторинного аналізу наявних соціологічних матеріалів здійснено спробу типологізації громадянської інтернет-поведінки. Беручи за основу критерій рівня активності громадян, інтернет-поведінку було розділено на три типи: активну, пасивну та слактивізм. За допомогою проведеного авторського соціологічного дослідження на прикладі громадянської інтернет-поведінки львівської студентської молоді перевірено запропоновану теоретичну класифі- кацію. Подано кількісні дані щодо досвіду громадянської інтернет-поведінки львівської студентської молоді, на основі чого було визначено її характерний тип поведінки.

Біографія автора

Р. Р. Мишок, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри соціології і соціальної роботи

Посилання

Проникновение Интернета в Украине: Ноябрь 2018. Исследовательский холдинг Factum Group Ukraine. URL: https://inau.ua/sites/default/files/file/1811/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_ kvartal_2018_0.pdf (дата звернення: 21.08.2019).

United Nations. United Nations E-government Survey 2018. United Nations. 2018. 300 p. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/ E-Government%

Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf (дата звернення: 25.08.2019).

Бурдье П. Начала. Choses dites / пер. с фр. Н.А. Шматко. Москва : Socio>Logos. URL: http://bourdieu.name/content/burde-nachala (дата звернення: 21.08.2019).

Радкевич А. Социальные интернет-практики россиян в условиях формирования информационного общества : автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата социологических наук : 22.00.06. Московский гуманитарный университет. Москва, 2009. 26 c.

Бойко Н. Интернет-активность в современных украинских реалиях. Социологический альманах. 2015. No 6. Минск : «Беларуская навука». С. 534–542.

Бойко Н. Громадянська активність онлайн: до соціологічного портрета українського користувача Інтернету. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. 2018. No 1 (37). Київ : ІВЦ «Полі- техніка». С. 61–65.

Мишок Р.Р. Особливості сучасної політичної інтернет-поведінки українських громадян. 75-а студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей. 2017. Львів : НУ «ЛП». С. 263–266.

Свідерська О. Теоретико-методологічні аспекти віртуальної масової політичної поведінки в сучасних суспільствах. Гілея : науковий вісник. 2016. Вип. 109. С. 335–338. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/gileya_2016_109_88 (дата звернення: 21.11.2018).

Morozov E. The Brave New World of Slacktivism. Foreign Policy, 2009, 19 May. URL: http://neteffect.foreignpolicy.com/posts/2009/05/19/the_brave_new_world_of_slacktivism (дата звернення: 25.08.2019).

Янченко А. Слактивізм – проблема політичної участі в Інтернеті чи «невизначене» поняття? Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2013. No 10 (102). С. 56–60.

Lewis K., Gray K., Meierhenrich J. The Structure of Online Activism. Sociological Science. 2014. Vol. 1. Pр. 1–9.

Barberá P., Wang N., Bonneau R., Jost J.T., Nagler J., Tucker J. The Critical Periphery in the Growth of Social Protests. PLoS ONE 10(11): e0143611. 2015. URL: https://doi.org/10.1371/journal. pone.0143611 (дата звернення: 25.08.2019).

Паніотто В., Харченко Н. Довіра соціальним інститутам. URL: http://kiis.com.ua/materials/KMIS- Review/04(06-2012)/ds.php?file=04_KR_2_ Ana lit1.pdf (дата звернення: 21.08.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія