ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЯКІСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • О. М. Кузьмук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ukraine
  • В. В. Любчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195689

Ключові слова:

цінність, ціннісні орієнтації, ціннісний синтез, трансформація цінностей, ціннісна зміна

Анотація

Вивчення цінностей і ціннісних орієнтацій є стрижневим науковим інтересом соціології. Особливо цікаво спостерігати за ціннісними орієнтаціями молоді (студентської молоді й учнів шкіл). Дослідження має на меті вивчення ціннісних орієнтацій випускників шкіл, зокрема волинських випускників у рамках реалізації проектів «Волинський випускник 2018: цінності, установки, очікування» та «Волинський випускник 2019: цінності, установки, очікування». Емпіричну базу дослідження становлять результати сімох фокус-груп і 100 глибинних інтерв’ю волинських випускників. Теоретичним підґрунтям дослідження є концепція суб’єктної концептуалізації цінностей, зокрема за основу взято праці таких дослідників, як Т. Парсонс, Р. Інглхарт, Г. Клагес, П. Абрамсон, Ш. Шварц, і концепцію «макдональдизації» Дж. Рітцера. Опитування учнів показали, що найвищими цінностями для них є власне здоров’я і здоров’я рідних, хороші стосунки з друзями, реалізація планів вступу до ВНЗ на омріяну спеціальність, саморозвиток, майбутнє
професійне зростання.

Звернення до понять «успіх», «успішність», «успішна людина» показують, що учні розуміють під ними досягнення певних висот незалежно від сфери реалізації, а «успішною особою» для наслідування постає не далека «зірка», а реальна особа, з якою респонденти особисто знайомі, – двоюрідний брат, викладач університету тощо.

Загалом у системі цінностей старшокласників переважають постматеріалістичні цінності. Згрупування таких цінностей дало змогу виокремити три основні групи цінностей: «Самореалізація», «Безпека», «Розвиток держави». Перша група стосується самореалізації, професійного зростання та побудови кар’єри. Друга група містить вітальні цінності, такі як здоров’я, сім’я, добробут. Третя група цінностей указує на прагнення молоді бачити Україну як правову, розвинуту в економічному й соціальному плані державу. Зрештою, сповідування цінностей двох попередніх груп більшість старшокласників убачають в Україні, за підтримки її інституцій, але з докладанням власних зусиль для реалізації своїх мрій і планів.

Біографії авторів

О. М. Кузьмук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри загальної і соціальної психології та соціології

В. В. Любчук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри загальної і соціальної психології та соціології

Посилання

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. Москва : Новое изд-во, 2011. 464 с.

Мейжис І.А. Цінності і соціальна еволюція суспільств. URL: http://lib.chdu.-edu.ua/pdf/naukpraci/ sociology/2008/84-71-3.pdf (дата звернення: 21.11.2017).

Ручка А.А. Ценностный подход в системе социологического знания. Київ : Наукова думка, 1987. 156 с.

Ручка А. Ціннісна зміна як провідна тема сучасного соціологічного аналізу. URL: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/25-ruchka.pdf

Танчер В. Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується. URL: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/28-tancher.pdf (дата звернення: 21.11.2017).

Підліток у великому місті: фактори та механізми соціалізації: колективна монографія / за ред. Л.Г. Сокурянської. Харків : Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2000. 207 с.

Агамирьян Л.В. Досуговые практики как фактор социализации городских и сельских подростков. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослі- дження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2015. Вип. 35. С. 92–98.

Agamiryan L. Practices of Leisure of Teenage Youth of Central and Eastern Europe’s Borderlands as a Space of Their Value Preferences Realization. Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 2016. No 2 (6). P. 51–65.

Попова И.М., Романенко С.В., Савченко Ю.М. Старшеклассник – 2006. Жизненные ориентации и настроения; современная семья: родители и дети. Вісник Одеського національного університету. Серія «Соціологія і політичні науки». 2006. Т. 11. Вип. 10. С. 89–108.

Романенко С.В. Жизненные планы старшеклассников Одессы (по результатам мониторингового исследования). Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання. 2016. No 1–2. С. 58–64.

Максимович О.В. Професійні орієнтації підліткової молоді Прикарпатського регіону (за результатами опитування учнів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківськ). Молодий вчений. 2018. No 8 (60). С. 1–5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія