СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ПІДКИНУТИХ ДІТЕЙ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

Автор(и)

  • М. Е. Кругляк Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195687

Ключові слова:

підкидьок, дітозгубництво, «вікно життя», земство, виховний будинок, сирітський будинок, притулок, модернізація, губернія

Анотація

У статті на широкому джерельному матеріалі визначено соціальний статус підкинутих дітей у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Волинської губернії). Проаналізовано причини появи підкидьків, зроблено підрахунок їхньої чисельності, показано роль держави і громадськості в розв’язанні проблеми сирітства. Автор приділяє значну увагу функціонуванню Житомирського сирітського будинку, показує алгоритм догляду за підкинутими дітьми в ньому. Стаття містить цінний статистичний матеріал щодо чисельності підкинутих і вбитих дітей у Волинській губернії, який демонструє динаміку зростання цього явища на початку ХХ ст. Межа ХІХ і ХХ століть була часом швидкого розвитку процесів модернізації та урбанізації, що визначали й суттєву трансфор- мацію шлюбно-сімейних цінностей, сам інститут сім’ї теж зазнавав кардинальних змін. Безробіття, низька оплата праці, незадовільні побутові умови сукупно з надміру високими очікуваннями від міського способу життя спричинили зростання чисельності позашлюбних і підкинутих дітей і поширення дітозгубництва. Вирішити нагальну проблему появи сиріт узявся Наказ громадського піклування та земства, у підпорядкуванні якого опинилися сирітські будинки і притулки. До розв’язання проблеми долучалися засоби масової інформації, які постійно інформували громадськість про випадки підкидання дітей, публікували короткі звіти про їхню діяльність. Зроблено порівняльний аналіз функціонування виховних будинків і земських установ на території Російської імперії. Значна увага приділена високій смертності підкидьків (70–100%), що пов’язано з існуванням довгої бюрократичної процедури з оформлення немовляти. Автор аналізує слушність існування «вікон життя» при громадських установах губерній, завдяки яким, з одного боку, вдавалося зберегти життя підкидька, з іншого – ці ясла штовхали жінок до підкидання власних дітей, аби не брати подальшу участь у їхньому вихованні.

Біографія автора

М. Е. Кругляк, Державний університет «Житомирська політехніка»

кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук

Посилання

Браткова А. В Киеве открыли пункт приема подкидышей-грудничков. URL: https://www.segodnya.ua/ kiev/kpower/v-kieve-otkryli-punkt-priema-podkidyshej-hrudnichkov-235674.html (дата звернення: 06.09.2019).

Перехрест О. У пологовому будинку Дрогобича відкриють «Вікно життя». URL: https:// zaxid.net/u_pologovomu_budinku_drogobicha_zyavitsya_vikno_zhittya_n1450283 (дата звернення: 06.09.2019).

В «вікна життя» по всій Україні за чотири роки принесли шість підкидьків. URL: http:// catholicnews.org.ua/v-vikna-zhittya-po-vsiy-ukrayini-za-chotiri-roki-prinesli-shist-pidkidkiv (дата звер- нення: 06.09.2019).

Таємниця підкидька з Кам’янського обростає деталями: «до ручки прив’язали обручки». URL: https://politeka.net/ua/news/incidents/1132325-tajna-podkidysha-iz-kamenskogo-obrastaet-detaljami- k-ruchke-privjazali-obruchalnye-kolca/?utm_source=lng-switcher&utm_medium=desktop&utm_ campaign=ua (дата звернення: 06.09.2019).

Ошанин М. О призрении покинутых детей. Ярославль : Типолитография Губернской Земской Управы, 1912. 284 с.

Янжул Ив. О незаконнорожденных. Статистико-юридический очерк. Москва : В Унив. Тип., 1870. 80 с.

Зайцева С.В. Земские учреждения и подкидыши в конце ХІХ века. Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2008. Вып. 2 «История». С. 20–33.

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в. : в 2 т. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2000. Т. 1. 548 с.

Для беременных. Волынь. 1904. No 118. С. 4.

Родильный приют. Волынь. 1909. No 260. С. 1.

Брошенный ребенок. Волынь. 1900. No 134. С. 2.

Девочку. Волынь. 1906. No 66. С. 1.

Подкидыш. Волынь. 1898. No 56. С. 2.

Призрение бесприютных детей и подкидышей. Волынь. 1897. No 40. С. 2.

Обзор Волынской губернии за 1886 год. Житомир : Губернская Типография, 1887. 162 с.

Обзор Волынской губернии за 1887 год. Житомир : Губернская Типография, 1887. 154 с.

Обзор Волынской губернии за 1903 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1904. 168 с.

Обзор Волынской губернии за 1906 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1907. 134 с.

Обзор Волынской губернии за 1907 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1908. 140 с.

Обзор Волынской губернии за 1909 год. Житомир: Волынская Губернская Типография, 1910. 162 с.

Обзор Волынской губернии за 1910 год. Житомир: Волынская Губернская Типография, 1911. 160 с.

Обзор Волынской губернии за 1911 год. Житомир: Волынская Губернская Типография, 1912. 180 с.

Обзор Волынской губернии за 1912 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1913. 180 с.

Обзор Волынской губернии за 1913 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1914. 184 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1887 год. Житомир : Тип. Губернского Правления, 1886. 592 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1889 год. Житомир : Тип. Губернского Правления, 1888. 289 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1890 год. Житомир : Тип. Губернского Правления, 1889. 363 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1891 год. Житомир : Тип. Губернского Правления, 1890. 455 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1892 год. Житомир : Тип. Губернского Правления, 1891. 250 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1894 год. Житомир : Тип. Губернского Правления, 1894. 476 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1895 год. Житомир : Тип. Губернского Правления, 1895. 474 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1896 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1896. 476 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1897 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1897. 580 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1898 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1898. 518 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1899 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1899. 596 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1900 год. Житомир : Паровая типо-литография Угер и Блох, 1900. 622 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1901 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1900. 582 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1903 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1902. 556 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1904 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1904. 350 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1905 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1904. 460 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1906 год. Житомир : Волынская Губернская Типография, 1905. 388 с.

Сиротский дом. Волынь. 1899. No 157. С. 2.

Сиротский дом. Волынь. 1900. No 275. С. 2.

Сиротский дом. Волынь. 1898. No 55. С. 3.

Сиротский дом. Волынь. 1898. No 61. С. 3.

Державний архів Житомирської області. Ф. 183. Оп. 1. Спр. 297. 125 арк.

Обзор Волынской губернии за 1885 год. Житомир : Губернская Типография, 1886. 136 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія