Православна релігійна ідентичність і європейські цінності: за чи проти?

Автор(и)

  • H. Korzhov National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195681

Ключові слова:

релігійна ідентичність, релігійність, релігійний світогляд, релігійна поведінка, православна релігія, європейські цінності

Анотація

Процеси європейської інтеграції, що відбуваються на різних рівнях і в різних сферах життя, сповнені суперечностей і перешкод. Те, що пов’язує сучасних жителів Європи на рівні масової свідомості, так звані європейські цінності, є предметом бурхливих дискусій. Релігія і релігійні цінно- сті можуть успішно об’єднувати й робити внесок до відчуття загальної колективної ідентичності на різних рівнях. Водночас релігія може призвести – і насправді саме так часто й відбувалося – до жорстоких і кривавих конфліктів. Християнство, яке визначило цивілізаційну ідентичність більшості європейських національних держав, не є монолітним. Православна традиція християнства сприйма- ється елітами й широкою громадськістю в країнах «старої Європи» як досить суперечливе явище.  Автор намагається відповісти на дослідницьке питання: чи суперечить християнська православна традиція, що проявляє себе в релігійній ідентичності своїх послідовників, сучасним європейським цінностям і, як наслідок, чи не перешкоджає вона європейській інтеграції?
У статті використовується вторинний кількісний аналіз, у рамках якого на прикладі шести країн із переважно православним релігійним профілем робиться спроба верифікувати гіпотезу про взаємозв’язок між православною релігійною ідентичністю і системою європейських цінностей. Попередні результати свідчать про те, що два розглянуті явища не є антиподами, як стверджує широко розповсюджена думка. Православні віруючі відрізняються від невіруючих і прихильників інших конфесій декількома ціннісними установками, причому виявлені відмінності підтверджують наявність у представників домінуючої християнської традиції більш демократичних і європейських цінностей. Зокрема, останні надають сильнішу підтримку демократії, включаючи демократичну політичну систему та громадянську політичну культуру. Православні віруючі дотримуються більш послідовної системи цінностей і світогляду, ніж невіруючі, які в основному демонструють споживчі й егоцентричні погляди.

Біографія автора

H. Korzhov, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PhD in Sociology, Associate Professor at the Sociology Department

Посилання

Inglehart R. 1997. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton : Princeton University Press.

Joas H. 2009. The Future of Christianity. Sotsiologicheskie issledovaniya, 11: 78–88.

Luckmann T. 2003. Transformations of Religion and Morality in Modern Europe. Social Compass, 50 (3): 275–285.

Marsh C. 2005. Russian Orthodox Christians and Their Orientation toward Church and State. Journal of Church and State, 47: 545–561.

Polak R., Rosta G. Religion and values in Eastern and Central Europe. In: Máté-Tóth A., Rosta G. (eds.) Focus on Religion in Central and Eastern Europe: A Regional View. Berlin, Boston: Walter de Gruyter. P. 33–74.

Pollack D., Müller O., Pickel G. (eds.). 2016. The Social Significance of Religion in the Enlarged Europe: Secularization, Individualization and Pluralization. London, New York : Routledge.

Spohn W. 2009. Europeanization, Religion and Collective Identities in an Enlarging Europe: A Multiple Modernities Perspective. European Journal of Social Theory, 12(3): 358–374.

Sztompka P. 2000. Cultural Trauma. The Other Face of Social Change. European Journal of Social Theory, 3(4): 449–466.

Sutton J. and W. van den Bercken (eds.). 2003. Orthodox Christianity and Contemporary Europe. Leuven : Uitgeverij.

Titarenko L. 2008. On the Shifting Nature of Religion during the Ongoing Post-Communist Transformation in Russia, Belarus and Ukraine. Social Compass, 55(2): 237–254.

Tomka M. 2011. Expanding Religion: Religious Revival in Post-Communist Central and Eastern Europe. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Tomka M. 2006. Is Conventional Sociology of Religion Able to Deal with Differences between Eastern and Western European Developments? Social Compass, 53(2): 251–265.

Treaty of Lisbon http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306: SOM:EN:HTML.

US Department of State. 2018. Report on International Religious Freedom. https://www.state.gov/ reports/2018-report-on-international-religious-freedom/.

Биченко А., Дудар Н. Релігійність українського суспільства: рівень, характер, особливості. Національна безпека і оборона. 2002. No 10. С. 14–21.

Вебер М. Господарська етика світових релігій. Вступ. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. Київ, 1998. С. 397–436.

Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ століття. Київ : Дух і Літера, 2006. 331 с.

Дудар Н., Шангіна Л. Віра й релігія в житті українців. Національна безпека. 2000. No 10. С. 83–98.

Дудар Н., Шангіна Л. Релігія і церква в суспільному житті України. Національна безпека і оборона. 2002. No 10. С. 6–13.

Єленський В.Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформації центрально- та східноєвропейських суспільств – фокус на Україні. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. 419 с.

Єнін М. Ідеологічні трансформації в суспільстві другого Модерну. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Серія «Соціологія» : збірник наукових праць ДонДУУ. Донецьк, 2012. Т. XIII. Вип. 217. С. 165–171.

Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології : монографія. Херсон : Гельветика, 2016.

Міщенко М. Особливості сприйняття ідеологем прихильниками різних політичних течій. Соціоло- гія: теорія, методи, маркетинг. 2017. No 3. С. 89–101.

Паращевін М. Вплив релігійності на поширеність цінності традиціоналізму. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2000. No 3.

Рязанова Л. Релігійний ренесанс: спроба соціологічної діагностики. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. No 4. С. 114–125.

Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в Україні у системі сучасних суспільних трансформацій. Вісник Національного авіаційного університету. Серія «Філософія. Культурологія» : збір- ник наукових праць. Київ : Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. No 1 (9). С. 178–181.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія