ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Т. В. Коломієць Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195641

Ключові слова:

гендерна асиметрія, гендерна нерівність, соціальний конфлікт, патріархат, гендерні лінзи

Анотація

У статті акцентується на тому, що конфліктна модель розвитку суспільства розглядає поняття «конфлікт» як системоутворюючий фактор, який виступає необхідним і безумовним чинником життєдіяльності соціуму. Сучасні соціальні трансформації суттєво змінили як домінуючі форми нерівності, так і породжувані ними конфлікти. Це спричинило відмову від ідеї первинності та монополії дослідження класової боротьби як центральної теми соціальних конфліктів і дало змогу артикулювати проблеми конфліктності в локальних, культурних, етнічних, расових, гендерних контекстах. Стаття присвячена дослідженням сучасних соціальних конфліктів, пов’язаних із дією нерівності, що обмежує повноту самореалізації і повноправної громадянської участі людей соціальними, культурними, економічними та політичними засобами, ускладнює реалізацію життєвих шансів. Доведено, що одним із проявів такої нерівності є гендерна асиметрія як непропорційна репрезентативність соціальних і культурних ролей обох статей на інституційному та особистісно-інтеракційному рівнях. Процес конструювання та відтво- рення гендерної асиметрії розглядається за допомогою теорії патріархату С. Волбі. Дія патріархату як системи соціальних структур і практик, за допомогою яких чоловіки домінують, пригноблюють і експлуатують жінок, досліджується у двох формах: публічній і приватній. Для пояснення логіки формування гендерної асиметрії використовуються концепти гендерних лінз (андроцентризму, гендерної поляризації, біологічного есенціалізму), символічного насилля. Проаналізовано один з індикаторів прояву гендерної асиметрії − Індекс глобального гендерного розвитку. Розглянуто політичні квоти як компенсацію структурних бар’єрів, з якими стикаються жінки у виборчому процесі, та інструмент переходу від концепції «рівності можливостей» до концепції «рівності результату». Запропоновано шляхи подолання гендерної асиметрії на особистісно-інтеракційному та інституційному рівнях. Визначено основні механізми регулювання соціальних конфліктів українського соціуму, спричинених дією гендерної асиметрії.

Біографія автора

Т. В. Коломієць, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидатка філософських наук, доцентка кафедри соціології факультету соціології і права

Посилання

Гендерна асиметрія. Словник гендерних термінів / Укладач З.В. Шевченко. URL: http://a-z-gender.net/ua/genderna-asimetriya.html

Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. / Пер. с англ. Москва : РОССПЭН, 2004. 336 с.

Бурдьє П., Вакан Л. Мова, гендер і символічне насильство. Рефлексивна соціологія. Київ : Медуза, 2015. С. 112−153.

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы / пер. с нем. Москва : РОССПЭН, 2002. 288 с.

Козер Л. Функции социального конфликта / пер. с англ. Москва : «Идея-Пресс», 2000. 82 с.

Коломієць Т.В. Гендерна асиметрія як джерело соціальних конфліктів (український контекст). Великі війни, великі трансформації, 1918−2018 роки: конфлікти та мир у ХХ та ХХІ сторіччях : матеріали ІХ міжнародної наук.-практ. конф. Київ, 2018. С. 196−198.

Кутуєв П. Модерн(и): історії, теорії та практики. Соціологічна інтерпретація : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 544 с.

Bem S. Defending the lenses of gender. Psyhological Inquiry. 1994. Vol. 5. No 1. P. 97−101.

Gender quotas database. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). URL: https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/quotas

Global Gender Gap Report 2018. URL: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/results-and-analysis/

Walby S. Theorizing Patriarchy. 1991. Basil Blackwell Ltd 108 Cowley Road, Oxford, OX4 lJF, UK.

Wieviorka M. Social conflict. Sociopedia.isa. 2010. DOI: 10.1177/205684601054

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія