DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195640

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА АВТОРИТАРНИХ УСТАНОВОК НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (2018–2019 РОКИ)

О. В. Жуленьова

Анотація


У статті розглядається один із основних проявів політичної культури – демократичні й авторитарні установки населення. Базою для аналізу є відкриті дані – міжнародний рейтинг демократичних країн, проведений Economist Intelligence Unit, а також результати дослідження стану політичної куль- тури, проведеного Інститутом соціології НАН України.
За даними індексу демократії Economist Intelligence Unit, для України на цей момент характерна «гібридна демократія», вона посідає 84-е місце (зі 167 країн). Результати дослідження демократичних та авторитарних установок, проведеного Інститутом соціології, підтверджують кризу демократії.
У статті описується валідизація індексів установок щодо демократії й авторитаризму. Виділені шкали довели свою надійність і валідність. Перевірка шкали проходила у два етапи. До завдань першого етапу входила побудова теоретичної моделі. На другому етапі аналізувалися властивості отриманого конструкту: коректність інтерпретації шкал, перевірка узгодженості шкали й дослідження структури шкали (Альфа Кронбаха, експлораторний факторний аналіз), побудова індексу, перевірка валідності.
Отримані результати індексів установок щодо демократії в Україні, в розвинених країнах та індексу авторитарних установок свідчать про досить скептичне ставлення до демократії, що підтверджує результати міжнародних досліджень. Натепер для України характерна досить велика під- тримка авторитаризму.
Основними чинниками, що зумовлюють ставлення населення України до демократії, є розчарування загальним станом справ, відсутність патернів демократичної поведінки, політичного усвідомлення своїх прав і важелів впливу, недовіра до виборів, патерналістська орієнтація, низька громадян- ська відповідальність, а також низька довіра до основних інститутів влади.


Ключові слова


політична культура; демократичні установки; авторитарні установки; громадянська активність; геополітичні орієнтації

Повний текст:

PDF

Посилання


Алмонд Г.А., Верба. Громадянська культура і стабільність демократії. Політичні дослідження. 1992. No 4. С. 593–600.

Малєтін С. Політологія : авторизований навчальний посібник для студентів заочного відділення. Новосибірськ, 1998. 69 с.

The Economist Intelligence Unit. URL: https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/08/ the-retreat-of-global-democracy-stopped-in-2018.

Зуляр Ю.А. Політологія. Базовий курс : навчальний посібник : у 2 т. Київ, 2008. Т. 1. 592 c. 5. Ліпсет С.М. Роль політичної культури. Межі влади. 1994. No 2–3.