МЕДІАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: У ПОШУКАХ МОДЕЛІ ТА СПОСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • М. Н. Єнін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Д. В. Макаренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О. П. Северинчик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).194984

Ключові слова:

медіатор, медіація, конфлікт, заклади вищої освіти, студентська служба примирення

Анотація

У статті розглядаються етапи педагогічної медіації, описується специфіка роботи викладача-медіатора і вимоги до рівня його кваліфікації. Вказано типи діяльності медіатора з огляду на ступінь залучення та участі в процесі медіації.
Основна увага акцентується на базових принципах медіації у сфері освіти. Наукова важли вість проблеми медіації в діяльності викладача полягає в тому, що він у процесі медіації вирішує наявні суперечки і конфлікти, зважаючи на інтереси сторін, дотримуючись принципу соціальної
справедливості.
Розглядається сутність процесу медіації та її роль у системі освіти. Заклади вищої освіти – це частина великого соціуму, в якому взаємодіють представники різних вікових груп, місце навчання і набуття життєвого досвіду, перевірки характеру, волі й працьовитості, розвитку особистісних яко- стей людини, формування системи поглядів і цінностей.
Основу процедури медіації становлять переговори між сторонами, що знаходяться у стані конфлікту, які організовує і проводить медіатор, покликаний лише сприяти створенню умов, при яких сторони можуть дискутувати у прийнятній формі та знаходити рішення, що задовольняють всіх учасників конфлікту, але не виносить рішення на користь тієї чи іншої сторони.
Одним із варіантів вирішення конфліктних ситуацій у студентському середовищі з максимальним залучення до процесу безпосередніх учасників конфлікту є створення студентських служб примирення у закладах вищої освіти.
Медіація як один із видів альтернативного вирішення спорів має стати невід’ємною складовою частиною соціальної і правової культури суспільства, у зв’язку з цим у статті доводиться необхідність підвищення конфліктологічної компетентності викладачів-медіаторів.

Біографії авторів

М. Н. Єнін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології

Д. В. Макаренко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри соціології

О. П. Северинчик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри соціології

Посилання

Антонюк О.А. Міжнародна публічна медіація: у пошуках максимальної ефективності. Часопис Київського університету права. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_2_85.

Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах / Пер. с нем. Н.В. Маловой. Калуга : Духовное познание, 2004. 176 с.

Великі війни, великі трансформації, 1918−2018 роки. Конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях : матеріали IX міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 26−27 листопада 2018 р. / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Хом’як. Київ, 2018.

Єнін М. Ідеологічні форми та ціннісні модифікації патріотизму української молоді (на основі аналізу модерованих групових дискусій). Ідеологія та політика. 2018. No 2. С. 61–93.

Василець О., Єнін М. Патріотичне виховання української молоді: механізми раціоналізації. Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 2017. No 2 (8). С. 87–100.

Багінський А. Заходи держави в постконфліктному суспільстві. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2019. No 1 (41). С. 17–20.

Єрьоменко Г. Медіація як спосіб вирішення суперечок. URL: https://www.training.com.ua/live/interview/Mediatsiya_yak_sposib_virishennya_superechok.

Лаврова Н.М., Лавров В.В. Медиация. Принятие ответственных решений. Москва : Институт консультирования и системных решений, 2013. 224 с.

Шипилов А.И. Искусство медиаторства в деятельности кадровика. URL: http://kapr.ru/articles/2002/6/438.html.

Burton J. Conflict: Resolution and Provention. NY : St. Martins Press, 1990. 320 p.

Scimecca J. What is conflict resolution? Peace Review. 1993. No 4. P. 391–399.

Basics of Mediation: Concepts and Definitions. URL: https://peacemaker.un.org/resources/ mediation-library/section?term_node_tid_depth=Mediation%20Process%20and%20Strategy.

Yenin M. Terrorist organizations and social technologies in conditions of the hybrid war. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2016. No 3/4 (31/32). С. 24–29.

Enin M. The change of the attitude of Ukrainians to Russia in the conditions of the anti-terrorism operation and humanitarian aid needs of population of Donbass: the results of sociological research. Świat Idei i Polityki. 2016. Том 15. P. 139–165.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія