СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ДОСВІДІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • О. Ю. Баханов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4868-4096

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).194978

Ключові слова:

діти та молодь, вимушені переселенці, соціально-педагогічна підтримка, YMCA України

Анотація

У статті розглянуто діяльність неурядової організації починаючи з 2014 р. у напрямі соціально-педагогічної підтримки дітей та молоді вимушених переселенців та дітей і молоді, що залишились у зоні конфлікту.
Метою статті є опис соціально-педагогічної та соціальної допомоги представників YMCA України дітям та молоді вимушеним переселенцям та тим, що постраждали у зоні конфлікту.
YMCA України в процесі інтеграції дітей та молоді переселенців у місцеві територіальні громади шукала різні можливості для їх підтримки на всіх рівнях. Створення відкритого та безпечного простору надихало дітей та молодь, їхні сім’ї на соціальні зміни та адаптацію. Спільно відбувалися пошуки найкращих соціальних програм та повної інтеграції у територіальні громади. Навіть додатково в західних регіонах проводилась реабілітація воїнів АТО.
Зрештою, можна сказати, що проведена діяльність сприяла інтеграційним зусиллям волонтерів неурядової організації. Діти та молодь, члени їх сімей, всі, хто виявив бажання бути членом організації, змогли інтегруватись у територіальні громади своїх міст.
На підставі діяльності організації можливо побачити, що у 2014–2015 рр. соціально-педагогічна підтримка мала здебільшого соціально-психологічну та інформаційну складові частини, а надалі сприяла адаптивно-інтеграційним процесам. Відповідно, нині глибока інтеграція розмила кордони між переселенцями та місцевим населенням. Підтримка з боку волонтерів організації дітей та молоді вимушених переселенців надихає їх на краще життя та впевненість у дружній підтримці, формує атмосферу безпечного простору та зацікавлює в пошуку цікавого дозвілля.

Біографія автора

О. Ю. Баханов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

викладач факультету соціології і права

Посилання

Акмалова А.А. Социальная работа с мигрантами и беженцами : учеб. пособие / А.А. Акмалова, В.М. Капицын ; [отв. ред. П.Д. Павленко]. Москва : ИНФРА-М, 2008. 220 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с.

Жданович Ю.М. Соціально-педагогічна підтримка дітей вимушених переселенців як наукова проблема. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наук. праць. М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т проблем виховання; редкол.: І.Д. Бех, Г.П. Пустовіт, Ж.В. Петрочко та ін. Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г. 2015. Вип 19, кн. 1. С. 204–213.

Жданович Ю.М. Соціально-педагогічна підтримка дітей вимушених переселенців. Соціально-педагогічна підтримка дітей та учнівської молоді : монографія / Алєксєєнко Т.Ф., Жданович Ю.М., Куниця Т.Ю. Малиношевський Р.В., Сергєєва Н.В.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. Київ : ТОВ «Задруга». 2017. C. 132−155.

Жданович Ю.М. Соціально-педагогічні проблеми дітей вимушених переселенців та напрями їх соціально-педагогічної підтримки. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери : збірник матер. міжнарод. наук.-практ. конф. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. C. 42−45.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014 р. No 1706-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /1706-18

Монографія / Алєксєєнко Т.Ф., Жданович Ю.М., Малиношевський Р.В. та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. Київ : Задруга, 2017. 168 с.

Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посібник для практиків соціальної сфери / Мельник Л.А. та ін. ; за ред. Волинець Л.С. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. 72 с.

Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами в сучасних умовах : навчальний посібник [для студ. і магістр. спец-тей «Соц. робота» і «Соц. педагогіка»] / І.О. Григоренко, Н.М. Савельєва. Полтава : ПНПУ, 2017. 100 с.

У Клубі Кабінету Міністрів відзначили переможців Національного конкурсу «Волонтер року 2013». URL: https://www.kmu.gov.ua/news/247554782.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія