АНДРЕ ГУНДЕР ФРАНК: ВІД ТЕОРІЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ДО ТЕОРІЇ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • П. В. Кутуєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).194964

Ключові слова:

Андре Гундер Франк, розвиток, модернізація, недорозвиток, сходоцентризм

Анотація

У статті проаналізовано еволюцію поглядів Франка крізь призму його біографії, яка має вибіркову спорідненість із теоретико-методологічним та ідеологічним спрямуванням його інтересів як науковця та політичного активіста.

Франк виступив свого часу (у 1960-ті роки) одним зі співзасновників теорії залежності – своєрідної відповіді третього світу на євроцентричну теорію модернізації, яка розглядала проблеми світу, що розвивається як вислід його внутрішньої (патологічної) динаміки. Ба більше, Франк спромігся запропонувати власну дослідницьку програму, яка маючи своїм засновком теорію залежності, трансформувала її концепцію розвитку недорозвитку.

Остання за життя Франка книга “ReORIENT”, яка побачила світ 1998 року, є продуктом його теоретичного розвитку останніх років та пропонує соціологам здійснити переорієнтацію з євроцентризму, який Франк віднаходить як у своїй теорії залежності/недорозвитку, так і у світ-системному аналізі, на Схід (орієнт). Автор резюмує, що ідеї Франка про необхідність сходоцентричного підходу є актуальними не лише для сфери історичної соціології, але мають і прагматично-політичні імплікації.

Біографія автора

П. В. Кутуєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології

Посилання

Chew S.C., Denemark R.A. On Development and Underdevelopment. The Underdevelopment of Development: Essays in Honor of Andre Gunder Frank / Ed. by S.C. Chew, R.A. Denemark. L.: Sage, 1996.

Frank A.G. The Cold War and Me. Bulletin of Concerned Asian Scholars. 1997. Vol. 29, No. 3. 1997. Р. 79–84.

Frank A.G. The Underdevelopment of Development. The Underdevelopment of Development: Essays in Honor of Andre Gunder Frank / Ed. by S.C. Chew, R.A. Denemark. L.: Sage, 1996.

Frank A.G. Human Capital and Economic Growth. Economic Development and Cultural Change. 1960. Vol. 8, No. 2. P. 170–173.

Lerner D. The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. New York : Free Press, 1964. 466 p.

McClelland D. The Achieving Society. 1961. Princeton, N.J. : Van Nostrand.

Laclau E. Feudalism and Capitalism in Latin America. New Left Review. 1971. No. 67. P. 19–38.

Frank A.G. Latin America: Underdevelopment or Revolution. L.; New York : Monthly Review Press, 1969.

Arrighi G. The Social and Political Economy of Global Turbulence. New Left Review. 2003. No. 20. P. 2–71.

Кардозо Ф.Э., Фалетто Э. Зависимость и развитие Латинской Америки. Опыт социологической интерпретации. Москва : Институт Латинской Америки РАН, 2002 . 220 с.

Evans P. Development as institutional change: The pitfalls of monocropping and the potentials of deliberation. Studies in Comparative International Development. 2004. Volume 38, Issue 4. P. 30–52.

Williams G. P. Interview with Immanuel Wallerstein “Retrospective on the Origins of World-Systems Analysis”. Journal of World-Systems Research. 2013. No. 19. Pp. 202–210.

Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с. URL: http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/ Kutuev.pdf.

Frank A.G. Dependence Is Dead, Long Live Dependence and the Class Struggle: An Answer to Critics. World Development. 1977. Vol. 5, No. 4.

Genzlinger N. Immanuel Wallerstein, Sociologist With Global View, Dies at 88. His doctrine of the world- system, an influential theory in the field, went beyond tribes, nations and ethnic groups. New York Times. 2019. Sept. 10. URL: https://www.nytimes.com/2019/09/10/books/immanuel-wallerstein-dead.html.

Kutuev P., Choliy S. Mobilization in Post-Socialist Spaces: Between Imperatives of Modernization and Threats of Demodernization. Ideology and Politics Journal. 2018. Issue 2 (10). P. 4–22. URL: https:// ideopol.org/wp-content/uploads/2019/01/_2.%201.%20ENG.%20Intro.pdf.

Багінський А.В. Реконцептуалізація модерної держави: автономія, спроможність, належне урядування та конфлікти. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Політологія. Соціологія. Право. 2017. No 1/2 (33/34). C. 22–27.

Багінський А.В. Теорії модерної держави: війна та кристалізація. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Політологія. Соціологія. Право. 2016. No 1/2 (29/30). С. 19–25.

Коржов Г.О. Феномен персональної ідентичності в епоху високого модерну. Мультиверсум. 2012. No 3. С. 99–109.

Якубин А. «Черный ящик» как необходимость левого и феминистского политического субъекта в Украине». Гендерные исследования. 2017. No 22. С. 140–150.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія