СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРИМУСОВИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ)

Автор(и)

  • Р. О. Юрків Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).194961

Ключові слова:

інтелектуальна власність, ліцензія, винахід, корисна модель, використання, уряд

Анотація

У статті досліджувалися теоретичні питання щодо становлення та розвитку інституту примусових ліцензій на винахід (корисну модель). Здійснено аналіз законодавства щодо регулювання цих відносин. Проаналізовано теоретичні позиції з предмету дослідження. Встановлено, що національне законодавство про примусові ліцензії почало формуватися у 1992 р., однак його найбільш значний розвиток припав на 2000–2003 р., коли в законі було закріплено кілька видів примусових ліцензій, які застосовуються і на даний час.

Біографія автора

Р. О. Юрків, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Посилання

Яворська О.С., Мартин В.М., Тарасенко Л.Л. та ін. Інтелектуальне право України : підручник. Тернопіль : Підручники і посібники. 2016. 608 с.

Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. та ін. Право інтелектуальної власності : Академічний курс. Підруч. для студ. вищих навч. закладів. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.

Еннан Р.Є., Кулініч О.О., Мазуренко С.В. та ін. Право інтелектуальної власності : навчальний посібник. Київ : Алерта. 2016. 492 с.

Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності. Підручник. Київ : Істина. 2007. 208 с.

Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні: Указ Президента України від 18.09.1992 р. No 479/92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479/92/conv (дата звернення: 19.04.2019).

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 11.07.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20000711/conv (дата звернення: 19.04.2019).

Про винаходи в СРСР: Закон СРСР від 31.05.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v2213400-91/conv (дата звернення 19.04.2019).

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 року No 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 19.04.2019).

Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону No 2147-VIII від 03.10.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print (дата звернення: 19.04.2019).

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 19.04.2019).

Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми: затв. Постановою КМУ від 14.01.2004 р. No 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2004-%D0%BF (дата звернення 19.04.2019).

Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. No 123/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 19.04.2019).

Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу: затв. Постановою КМУ від 04.12.2013 р. No 877. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2013-%D0%BF (дата звернення: 19.04.2019).

Бааджи Н.П. Примусове ліцензування лікарських засобів в Україні: проблеми та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. Випуск 24. Том 2. С. 18–22.

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12 (дата звернення: 19.04.2019).

Постанова Вищого господарського суду України No 6 від 10.07.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v0012600-12 (дата звернення: 19.04.2019).

Finnegan, Marcus (1977). The folly of compulsory licensing. Licensing Executive Society (LES), June, 128–147.

Goldstein, Sol (1977). A study of compulsory licensing. Licensing Executive Society (LES), 122–125.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21.03.2014 р. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print1484549121500660 (дата звернення 19.04.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право