ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗА 2017–2018 рр.

Автор(и)

  • В. О. Хаврук Національний транспортний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).194960

Ключові слова:

географія, злочин, кримінальне правопорушення, структура, характер, якісний показник

Анотація

Стаття присвячена кримінологічному аналізу якісних показників злочинності в Україні за період 2017–2018 рр. Основна увага приділяється таким якісним показникам злочинності, як структура, характер та географія.

Структура злочинності як комплексний якісний показник аналізується за трьома групами показників, які становлять кримінально-правову, соціально-демографічну та кримінологічну структури.

На основі якісної характеристики дається оцінка динаміки злочинності в Україні за 2017–2018 рр.

Біографія автора

В. О. Хаврук, Національний транспортний університет

асистент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу

Посилання

Кримінологія : підруч. / В.В. Голіна та ін. ; за заг. ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. Xарків : Право, 2014. 440 с.

Іванов Ю.Ф., Джужа О.М. Кримінологія : навч. посіб. вид. 2-е, допов. та перероб. Київ : Видавець Паливода А.В., 2008. 292 с.

Кримінологія : питання та відповіді / О.О. Авдєєв та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова. Xарків : Золота миля, 2015. 323 с.

Кримінологія : підруч. Практикум / В.С. Ковальський та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 336 с.

Лунеев В.В. Криминология : учеб. для академ. бакалавриата. Москва : Изд-во Юрайт, 2015. 686 с.

Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1969. 232 с.

Генеральна прокуратура України : статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html (дата звернення: 19.04.2019).

Сайти головних управлінь Державної служби статистики України (дата звернення: 2.08.2018).

Статистичний збірник «Регіони України» 2018. Частина І. За ред. І. Є. Вернера ; відповідальний за випуск М.Б. Тімоніна. Київ, 2018. 315 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право