ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Автор(и)

  • Д. В. Коц Національна академія Служби безпеки України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).194955

Ключові слова:

інформація з обмеженим доступом, конфіденційна інформація, секретна інформація, захист інформації, теоретико-правові засади

Анотація

У статті проаналізовано законодавче та доктринальне розуміння інформації з обмеженим доступом. Запропоновано авторське розуміння поняття «інформації з обмеженим доступом». Визначені прогалини у національному законодавстві України з питань правової визначеності інформації з обмеженим доступом.

Біографія автора

Д. В. Коц, Національна академія Служби безпеки України

аспірант

Посилання

Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 26.05.2015 No 287/2015, Верховна Рада України : законодавство. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / 250000. Ірпінь : Перун, 2005. – VIII, голов. ред. В. Т. Бусел, 1728 с.

Конституція України від 28.06.1996 No 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. No 30, ст. 141.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 No 2657-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. No 48, ст. 650.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 No 2939-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. No 32, ст. 314.

Про державну статистику : Закон України від 23.02.2006 No 3475-IV. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2006. No 30, ст. 258.

Ліпкан В. А, Капінус Л. І. Доступ до інформації з обмеженим доступом: Проблеми вироблення уніфікованих дефініцій. Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право» Київ, 2013. No 4. С 45–53.

Баскаков В. Ю. Інформація з обмеженим доступом: поняття та ознаки. Актуальні проблеми державотворення (Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки ; No 9): матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 28 черв. 2011 р. Київ, 2011. – С. 47–49.

Баскаков В. Ю. Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2012. 24 с.

Марущак А. І. Слова свободи та інформація з обмеженим доступом: співвідношення понять. Наукове фахове видання «Бюлетень міністерства юстиції України». Київ, 2005. No 6. С. 44–49.

Дімчогло М. І. Консолідація інформаційного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2012. 18 с.

Золотар О. О. Обмеження доступу до інформації: інформаційно-правовий аспект. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/iblsd/2012_1/_private/13zooala.pdf.

Кормич Б. А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2004. 31 с.

Службова інформація: порядок віднесення та доступу. Практичний посібник ; за ред. Д. М. Слизьконіс. Київ : Центр політичних студій та аналітики, 2014. 76 с.

Серьогін В. О. Конституційний принцип гласності у діяльності органів державної влади України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Харків, 1999. 18 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право