ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМОГАМИ

Автор(и)

  • П. Д. Гуйван Національний юридичний університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).194953

Ключові слова:

припинення давності, додаткові вимоги, солідарні вимоги

Анотація

Ця стаття спрямована на дослідження застосування позовної давності під час регулювання нестандартних правових ситуацій. Визначено порядок обчислення давнісного перебігу за додатковими вимогами. Встановлено коло охоронно-правових вимог, які можуть кваліфікуватися як додаткові. Приділена увага належному регулюванню солідарних та часткових позовних вимог в частині їхнього задавнення. Розглянута проблематика припинення позовної давності за на явності конкретних обставин об’єктивного і суб’єктивного характеру.

Біографія автора

П. Д. Гуйван, Національний юридичний університету імені Ярослава Мудрого

заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, докторант

Посилання

Рясенцев В.А. Применение судами сроков исковой давности. Социалистическая законность. 1950. No 4. С. 25–31.

Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 22 лютого 2017 року у справі No 6-17цс17. URL: https://oda.court.gov.ua/sud1590/pravovipoziciivsu/6-17cs17.

Меййер Д.И., Русское гражданское право. Чтения, изданные по запискам слушателей: С приложением биографий и портретов Д.И. Мейера и А.И. Вицына и 3-х указателей. 10-е изд., испр. и доп. / Под ред.: Вицын А.И.; испр. и доп.: Гольмстен А.Х. Петроград : Н.К. Мартынов, 1915. 715 c.

Розенберг М.Г. Исковая давность в международном коммерческом обороте: практика применения. Москва : Статут, 1999. 144 с.

Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_002.

Попов Б.В. Исковая давность. Текст и комментарий к ст.ст. 44–51 Гражданского кодекса РСФСР. Москва : Право и жизнь, 1926. 32 с.

Фролов Ю., Фролова Г. Некоторые проблемы применения сроков исковой давности, их отличие от иных сроков в гражданском праве. Підприємництво, господарство і право. 2001. No 10. С. 45–47.

Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. Москва : Госюриздат, 1954. 247 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право