«ТРИСКЛАДОВИЙ ТЕСТ» ДЛЯ ОЦІНКИ ПРАВОМІРНОСТІ ВТРУЧАННЯ У ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • О. І. Антонюк Національний медичний університету імені О. О. Богомольця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).194949

Ключові слова:

право власності, трискладовий тест, легітимна мета, законність, належне урядування, пропорційність втручання, суспільний інтерес

Анотація

У статті досліджуються критерії правомірності втручання держави у право власності, вироблені у практиці Європейського суду з прав людини. На підставі аналізу рішень даного суду розкритий зміст таких умов, як законність втручання у право власності, легітимність мети такого втручання та справедлива рівновага між інтересами захисту права власності та загальними інтересами. Приділена увага застосуванню принципу «належного урядування» під час оцінки пропорційності втручання держави у майнову сферу добросовісного набувача майна.

Біографія автора

О. І. Антонюк, Національний медичний університету імені О. О. Богомольця

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я

Посилання

Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ: Закон України від 23.02.2006 р. No 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення: 09.05.2019).

Перший Протокол Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20.03.1952 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535 (дата звернення: 09.05.2019).

Конституції України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення Конституційного Суду України від 09.07.1998 р. No 12-рп/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v012p710-98 (дата звернення: 09.05.2019).

Про місцеве самоврядування: Закон України 21.05.1997 р. No 280/97-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine” від 22.05.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c79 (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Sporrong and Lönnroth v. Sweden” від 23.09.1982 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_098 (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Marckx v. Belgium” від 13.06.1979 р. URL: http://europeancourt.ru/resheniya- evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/marks-protiv-belgii-postanovlenie-evropejskogo-suda/(дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Andriy Rudenko v. Ukraine” від 21.12.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/974_671 (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “East/West Alliance Limited v. Ukraine” від 23.01.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_994 (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Rysovskyy v. Ukraine” від 20.10.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/974_854 (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Burdov v. Russia” від 07.05.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/980_045 (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Voytenko v. Ukraine” від 29.06.2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/980_223 (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Tolstoy Miloslavsky v. United Kingdom” від 13.07.1995 р. URL: https://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/europ_ practice72/ (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Brumărescu v. Romania” від 28.11.1999 р. URL: http://eurocourt.in.ua/ Article.asp?AIdx=307 (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Broniowski v. Poland” від 22.06.2004 р. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/view/SO1119?an=1 (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Toscuta and Others v. Romania” від 25.11.2008 р. URL: https://taxlink.ua/ua/ court/sprava-toshkuce-i-inshi-proti-rumunii/ (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Lelas v. Croatia” від 20.05.2010 р. URL: https://taxlink.ua/ua/court/sprava- lelas-proti-horvatii/#hcq=0040nqr (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Oneryildiz v. Turkey” від 18.06.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/980_181 (дата звернення: 09.05.2019).

Блажівська Н.Є. Речові права на чуже майно в практиці Європейського суду з прав людини. Порівняльно-аналітичне право. 2018. No 5. С.107–111. URL: http://www.pap.in.ua/5_2018/28.pdf (дата звернення: 09.05.2019).

Постанова Верховного Суду від 03.04.2019 р. у справі No 372/4581/14-ц. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81020315 (дата звернення: 09.05.2019).

Постанові Верховного Суду від 27 березня 2019 року No 369/4858/16-ц. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80919024.

Рішення ЄСПЛ у справі “Grafov v. Ukraine” від 18.12.2018 р. URL: https://protocol.ua/ua/grafov_ proti_ukraini/ (дата звернення: 09.05.2019).

Рішення ЄСПЛ у справі “Kryvenkyy v. Ukraine” від 16.02.2017 р. URL: https://protocol.ua/ua/ krivenkiy_proti_ukraini/ (дата звернення: 09.05.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право