ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

  • П. Д. Венка-Вєдєнкіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).194811

Ключові слова:

екологічна політика, крос-національний аналіз, івент-аналіз, кейс-стаді, Кіотський протокол, Орхуська конвенція, інтеграція екологічної політики

Анотація

Стаття являє собою спробу виділити певний комплекс методів, які можуть бути корисними для дослідження особливостей реалізації екологічної політики. Як рекомендації запропоновані такі підходи й методи: порівняльний підхід, івент-аналіз, кейс-стаді, аналіз документів та статистичних даних.

Біографія автора

П. Д. Венка-Вєдєнкіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

аспірантка кафедри політології

Посилання

Шмыглева А. Экологическая политика: принципы формирования и реализации. Проблемы устойчивого развития Обь-Иртышского бассейна / ред. : Ю. Широков, Н. Чубыкина. Новосибирск, 2005. С. 37–39.

Волинець В. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні. Юридична Україна. 2012. No 11. С. 4–11.

Жарова Л. Стратегічні засади та нормативно-правове забезпечення формування національної екологічної політики. Механізм регулювання економіки. 2008. No 4. Т. 2. С. 127–134.

Глуха В. Актуальні проблеми та перспективи державної екологічної політики України. Актуальні проблеми державного управління. 2016. No 1(49). С. 1–4.

Малиш Н. Екологічна політика: конфліктність, стратегія, тактика. URL: http://academy.gov.ua/ej/ ej10/doc_pdf/Malysh.pdf (дата звернення: 05.05.2019).

Мангейм Дж., Рич Р. Политология. Методы исследования : учебник. Москва, 1999. 544 с.

Говлет М., Рамеш М. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики. Львів : Кальварія, 2004. 262 с.

Сморгунов Л. Сравнительная политология : учебник для вузов. Санкт-Петербург : Питер, 2012. 448 с.

Политическая наука. Методы исследований : учебник / ред. О. Габриэлян. Киев, 2012. 342 с.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату : міжнародний документ від 11 грудня 1997 р. (ратифікований Законом України від 4 лютого 2004 р. No 1430-IV) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_801 (дата звернення: 04.05.2019).

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) : міжнародний документ від 25 червня 1998 р. (ратифікований Законом України від 6 липня 1999 р. No 832-XIV) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015 (дата звернення: 04.05.2019).

Экологическая демократия: 12 примеров практических действий / ред. : В. Ванн, Е. Велигош, Т. Малькова. Киев, 2004. 32 с.

Реєстр судових рішень з питань, що стосуються довкілля / МБО «Екологія-Право-Людина». URL: http://caselawepl.org.ua (дата звернення: 09.05.2019).

Марушевський Г. Інтеграція екологічної політики в Україні в контексті європейської інтеграції. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. No 1. С. 113–119.

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року : Закон України від 28 лютого 2019 р. No 2697-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (дата звернення: 05.05.2019).

Крисаченко В., Хилько М. Екологія. Культура. Політика. Київ : Знання, 2002. 597 с.

Latest Human Development Index (2018) / United Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/2018-update (дата звернення: 06.05.2019).

Environmental Perfomance Index Results. URL: https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline (дата звернення: 06.05.2019)

Ставлення населення до питань охорони довкілля : соціологічне опитування. URL: http://epl.org.ua/announces/stavlennia-naselennia-do-pytan-okhorony-dovkillia/ (дата звернення: 06.05.2019).

Екологічний портрет громадянина України: порівняння з ЄС та рекомендації : аналітичний доку- мент / Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля». URL: http://www.rac.org.ua/uploads/ content/485/files/envprotraitandeu2018.pdf (дата звернення: 06.05.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Політологія