CОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОВЕДІНКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • О. М. Казьмірова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).194769

Ключові слова:

кредит, фінансова поведінка, кредитна поведінка, кредитні відносини, борг, довіра

Анотація

У пропонованій статті зроблено уточнення понять «кредит» та «кредитна поведінка». Визначено фактори, які детермінують кредитну поведінку в сучасному суспільстві.

Біографія автора

О. М. Казьмірова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

викладач кафедри соціології

Посилання

Сидоренко В. Кредит сутність, функції та форми прояву. Світ фінансів. 2009. No 3 (20). С. 24–30.

Андрущенко Г.І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів : дис. канд. соц. наук : 22.00.03. Кривий Ріг, 2009. 332 с.

Євтух О. Кредит як соціально-економічне явище. Вісник НБУ. 2006. No 4. С. 44–49.

Кізима Т. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу. Світ фінансів. 2011. No 4. С. 19–26.

Шаманська О.С. Сучасні мотиви та тенденції реалізації кредитної поведінки домогосподарств в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Еконо- міка». 2013. No 22. С. 94–96.

Леонов В.В. Мотиваційні чинники фінансової поведінки населення України : емпіричний аналіз. Український соціум. 2007. No 3. С. 63–76.

Стребков Д.В. Основные типы и факторы кредитного поведения населения в современной России. Вопросы экономики. 2004. No 2. С. 109–128.

Кривошеєва В.В. Сутність та складові кредитної поведінки фізичних осіб. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. No 4 (1). С. 119–122.

Іващенко М.В. Поведінкові аспекти інституційної динаміки кредитного ринку України. Вісник університету банківської справи Національного банку України. 2012. No 1. С. 49–55.

Дикий А.А. Долговое поведение населения в контексте социологического анализа. Аспирантский вестник Поволжья. No 5–6, 2010. С. 103–108.

Стребков Д.В. Модели кредитного поведения и факторы, определяющие их выбор. Социологические исследования, No 3, Март 2007. C. 52–62.

Мужичкова Ю.Е. Психология обыденных представлений о долгах и кредитах. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета No 4(20)/2015, С. 37–44.

Avril J. Mewse, Stephen E.G. Lea, Wendy Wrapson. First steps out of debt: Attitudes and social identity as predictors of contact by debtors with creditors. Journal of Economic Psychology. No 31. 2010. Р. 1021–1034

Дёмин А.Н., Киреева О.В., Педанова Е.Ю. Отношение должников к кредитам. Социологические исследования. 2018. No 11. С. 85–94.

John Gathergood. Self-control, financial literacy and consumer over-indebtedness. Journal of Economic Psychology. No 33. 2012. P. 590–602.

John Gathergood, Jörg Weber. Self-control, financial literacy & the co-holding puzzle. Journal of Economic Behavior & Organization No 107. 2014. P. 455–469.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Соціологія