Конституційна скарга як форма судового захисту прав людини в Україні

Автор(и)

  • Т. С. Подорожна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine
  • О. В. Білоскурська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194750

Ключові слова:

конституційна скарга, конституціоналізм, обов’язок держави, конституційне судочинство, Конституційний Суд України, правозахисний механізм, судовий захист прав

Анотація

У статті здійснено аналіз запровадження інституту конституційної скарги в умовах сучасного конституціоналізму в Україні та розглянуто перспективи подальшого вдосконалення цього інституту. Особлива увага приділена деталізації основних переваг та недоліків сприйнятої в Україні моделі конституційної скарги.

Біографії авторів

Т. С. Подорожна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор юридичних наук, доцент кафедри публічного права юридичного факультету

О. В. Білоскурська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права юридичного факультету

Посилання

Конституція України : Закон від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 25.01.2019).

Білоскурська О. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок держави. Право України. 2011. No 7. С. 169–174.

Подорожна Т.С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 536 с.

Зозуля Н. Станіслав Шевчук: про перший досвід розгляду конституційних скарг та суд, що «судить» закони. Українське право. 2018. 20 квіт. URL: http://www.ukrainepravo.com/news/ukraine/stanislav- shevchuk-pro-pershyy-dosvid-rozglyadu-konstytutsiynykh-skarg-ta-sud-shcho-sudyt-zakony/ (дата звернення: 25.01.2019).

Селіванов А., Євграфов П. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності. Право України. 2003. No 4. С. 80–85.

Гультай М.М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя: курс лекцій. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 270 с.

Остапенко В.В. Конституційна скарга у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина. Форум права. 2016. No 4. С. 240–251.

Конституційний Суд України. Конституційні скарги. URL: http://www.ccu.gov.ua/konstytuciyni-skargy (дата звернення 25.01.2019).

Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 р. No 2136-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (дата звернення: 25.01.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право