Правові оцінки Європейського суду з прав людини щодо захисту персональних даних. Їхнє значення для України

Автор(и)

  • П. Д. Гуйван Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194749

Ключові слова:

судовий захист персональних даних, пропорційність втручання

Анотація

У цій праці проведено аналіз та оцінено дієвість правового регулювання обороту персональних даних на рівні міжнародного правозастосування. Оцінені принципи діяльності у цій сфері Європейського суду з прав людини. Вивчені такі основні засади вирішення спорів, як законність, своєчасність обробки, пропорційність втручання. Наведені конкретні приклади рішень ЄСПЛ, у тому числі у справах проти України. Зазначені недоліки національного правосуддя, які мають бути виправлені у світлі прецедентних рішень Євросуду.

Біографія автора

П. Д. Гуйван, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, докторант

Посилання

Рішення ЄСПЛ від 6 вересня 2005 р. у справі «Гурепка проти України» (Gurepka v. Ukraine), заява No 61406/00. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_437.

Рішення ЄСПЛ від 26 жовтня 2000 р. у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland), заява No 30210/96. URL: http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/10/Kudla-Poland-2000.pdf.

Стефанчук Р.О. До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини. Університетські наукові записки. 2005. No 4. С. 68−72.

Рішення ЄСПЛ від 29 квітня 2002 р. (остаточне від 29 липня 2002 р.) у справі «Претті проти Сполученого Королівства» (Pretty v. the United Kingdom), заява No 2346/02. URL: http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Pretty%20v%20UK.pdf.

Рішення ЄСПЛ від 7 лютого 2002 р. (остаточне від 4 вересня 2002 р.) у справі «Микулич проти Хорватії» (Mikulić v. Croatia), заява No 53176/99. URL: https://www.legal-tools.org/doc/b367e2/pdf/.

Рішення ЄСПЛ від 17 липня 2003 р. (остаточне від 17 жовтня 2003 р.) у справі «Перрі проти Сполученого Королівства» (Perry v United Kingdom), заява No 63737/00. URL: https://www.legal-tools.org/ doc/15821e/pdf.

Рішення ЄСПЛ від 04.12.2008 р. у справі «С. і Марпер проти Сполученого Королівства» (S. and Marper v. the United Kindgom), скарги NN 30562/04 і 30566/04. URL: https://swarb.co.uk/ perry-v-the-united-kingdom-echr-17-jul-2003.

Рішення ЄСПЛ від 4 травня 2000 р. у справі «Ротару проти Румунії» (Rotaru v. Romania), заява No 28341/95. URL: https://swarb.co.uk/rotaru-v-romania-echr-4-may-2000/.

Рішення ЄСПЛ від 28 червня 2007 р. у справі «Асоціація з європейської інтеграції і прав людини та Екімджиєв проти Болгарії» (Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria), заява No 62540/00. URL: http://hrlibrary.umn.edu/research/bulgaria/AEIHR_M_Ekimdjiev_ en1.pdf.

Рішення ЄСПЛ від 13 липня 2000 р. у справі «Ельсхольц проти Німеччини» (Elsholz v. Germany), заява No 25735/94. URL: http://www.c-g.org.uk/camp/hr/elsholz.htm.

Рішення ЄСПЛ від 25 березня 1992 р. у справі «Кемпбелл проти Сполученого Королівства» (Campbell v. the United Kingdom), заява No 13590/88. URL: https://hudoc.echr.coe.int/ eng#{"itemid":["001-57771"]}

Рішення ЄСПЛ від 23 вересня 1998 р. у справі «Петра проти Румунії» (Petra v. Romania), заява No 27273/95. URL: http://echr.ketse.com/doc/27273.95-en-19980923/.

Рішення ЄСПЛ від 25.11.2008 р. у справі «Бірюк проти Литви» (Biriuk v. Lithuania) за заявою No 23373/03. URL: http://en.tm.lt/dok/Biriuk_v__Lithuania.pdf.

Рішення ЄСПЛ від 16 травня 2013 р. у справі «Гарнага проти України», заява No 20390/07. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_960.

Рішення ЄСПЛ від 25 лютого 1993 р. у справі «Функе проти Франції» (Funke v. France), заява No 10828/84. URL: http://www.juridischeuitspraken.nl/19930225EHRMFunke.pdf.

ЄСПЛ. Посібник за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Право на повагу до приватного і сімейного життя / Пер. із доп. адвокатів, кандидатів юридичних наук О. Дроздова та О. Дроздової. 83 с.

Рішення ЄСПЛ від 25 вересня 1996 р. у справі «Баклі проти Сполученого Королівства» (Buckley v. UK), заява No 20348/92. URL: https://swarb.co.uk/buckley-v-the-united-kingdom-echr-25-sep-1996/.

Рішення ЄСПЛ від 26 лютого 2015 р. у справі «Заїченко проти України No 2», заява No45797/09. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_a87.

Рішення ЄСПЛ від 29 червня 2006 р. у справі «Пантелеєнко проти України», заява No 11901/02. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974_274.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право