Адміністративно-правове регулювання припинення громадянства в Литовській Республіці та Україні: порівняльний аналіз

Автор(и)

  • О. В. Брюхно Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194748

Ключові слова:

припинення громадянства, підстави припинення громадянства, законодавство Литовської Республіки та України, адміністративно-правове регулювання припинення громадянства

Анотація

Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правового регулювання припинення громадянства в Литовській Республіці та Україні. Автором здійснено порівняльний аналіз сучасного стану національного законодавства та законодавства Литовської Республіки, що регулює сферу громадянства. У зв’язку з цим запропоновано пропозиції вдосконалення законодавства України в адміністративно-правовому аспекті шляхом наближення його до міжнародних стандартів та норм на прикладі Литовської Республіки.

Біографія автора

О. В. Брюхно, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри господарського та адміністративного права

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 02.03.2019).

Конституція Латвійської Республіки від 25 жовтня 1992 р. URL: http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/ LIBRARY/catalog/law/lit_konst1.htm (дата звернення: 08.03.2019).

Про громадянство України : Закон України від 18.01.2001 р. No 2235-ІІІ / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2235-14(дата звернення: 08.03.2019).

О гражданстве Латвийской республики : от 02.12.2010 р. No XI-1196. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/87071/100825/F1684225019/LTU87071_Ru (дата звернення: 09.03.2019).

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 липня 2005 р. No 2747-IV (в редакції від 4 листопада 2018 р.). Відомості Верховної Ради України. 2005. No 35-36, No 37. Ст. 446. URL: http://zakon5.rada.gov.ua (дата звернення: 11.03.2019).

Положення про Державну міграційну службу України : Постанова Кабінету Міністрів від 20.08.2014 p. No 360. Відомості Верховної Ради України. 2014. No 360. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/360-2014-%D0%BF (дата звернення: 13.03.2019).

Офіційний сайт департаменту міграції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки. URL: http://www.migracija.lt/index.php?376103281 (дата звернення: 11.03.2019).

Про порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень : Указ Президента України від 27 червня 2006 p. Відомості Верховної Ради України. 2006. No 588. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001#n62 (дата звернення: 03.03.2019).

Кутафин О.Е. Избранные труды: вт. Т. 3. Российское гражданство : монография. Москва : Проспект, 2011. 592 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83490 (дата звернення: 15.11.2018).

Серьогін В.О. Конституційне право України : навчальний посібник. Xарків : ХНУВС, 2010. 368 с. URL: http://uchebnik-online.net/book/19-konstitucijne-pravo-ukrayini-navchalnij-posibnik-serogin-vo. html (дата звернення: 20.11.2018).

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. Xарків : Одіссей, 2008. 704 с. URL: https://readbookz.net/pbooks/book-33/ua/ (дата звернення: 21.11.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право