Особливості акцизного оподаткування в Україні

Автор(и)

  • Н. І. Атаманчук Навчально-науковий інститут права Національного університету державної фіскальної служби України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194746

Ключові слова:

оподаткування, акцизне оподаткування, акцизний податок, Податковий кодекс України

Анотація

Стаття присвячена вивченню еволюції, розкриттю поняття та особливостей акцизного оподаткування. Досліджено переваги та недоліки акцизного оподаткування в Україні. Окреслено напрями реформування вітчизняного податкового законодавства в рамках процесів інтеграції України до Європейського Союзу.

Біографія автора

Н. І. Атаманчук, Навчально-науковий інститут права Національного університету державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права

Посилання

Фрадинський О.А. Еволюція акцизного оподаткування в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. No 1. С. 112−116.

Комарова І.В. Акцизне оподаткування в Україні у контексті європейських тенденцій. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. No 1 (37). С. 73−78.

Коротун В.І. Акцизне оподаткування в історії фінансової думки. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : збірник наукових праць. 2008. Вип. 3 (12) : ч. 2. С. 180–186.

Хлєбнікова І.І. Фіскальні та регулятивні ефекти акцизного оподаткування в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08. Ірпінь, 2018. 20 с.

Трансформація акцизної політики України : монографія / за заг. ред. В.І. Коротуна. Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. 404 с.

Дмитренко А.В., Лебедик Г.В. Особливості справляння акцизного податку в Україні та практика оподаткування. Eurasian Academic Research Journal. 2017. No 12. С. 61−66.

Янжул И.И. Основные начала финансовой науки : Учение о государственных доходах. Москва: Статус, 2002. 555 с.

Гетманцев Д.О., Форсюк В.Л., Бойко Н.В. Непряме оподаткування. Правова сутність та адміністрування : наук.-практ. посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 336 c.

Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. Податки на споживання в економіці України : монографія. Київ : Знання, 2005. 335 с.

Карпенко С.П. Сутність та особливості акцизного оподаткування: світовий досвід та перспективи в Україні. Економiка та держава. 2015. No 3. С. 117−121.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 30.11.2015 р. No 984_011. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 21.01.2019).

Про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої : Директива Ради 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_430 (дата звернення: 21.01.2019).

Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Офіційний сайт Державної Фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/dovidniki-- reestri--perelik/dovidniki-/54005.html (дата звернення: 30.01.2019 р.).

Хлєбнікова І.І. Механізми контролю за обігом тютюнових виробів в країнах ЄС. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України: 2017. No 2. С. 316−336.

Шульга Т.М., Савчук В.С. Проблематика акцизного оподаткування в Україні. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2018. No 2 (18). С. 1−11.

Коротун В.І. Гармонізація специфічного акцизного оподаткування України до вимог ЄС. Науковий вісник Академії муніципального управління. 2010. No 8. С. 98–106.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право