Морально-правове регулювання конфліктів у військовій організації

Автор(и)

  • В. В. Федоренко Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194745

Ключові слова:

конфлікт, конфліктність, воєнна організація, військовий колектив, соціальний інститут, соціальна взаємодія, морально-правове регулювання

Анотація

У статті запропонований філософсько-правовий аналіз морально-правового регулювання конфліктів у військовій організації. Автор розглядає такі поняття, як: конфлікт, конфліктність, соціальний конфлікт як родове поняття, соціальна і воєнна організація. Аналізуються різні положення теорії конфліктів для подальшого їх використання в дослідженні військових колективів як соціальної організації з урахуванням особливостей її функціонування і взаємодії з українським суспільством. Підкреслюється роль морально-правового регулювання конфліктів, здатність їх конструктивно вирішувати. Велика увага звертається на необхідність проведення соціально-правових досліджень для оцінки впливу морально-правового регулювання поведінки і дисциплінованості військовослужбовців на стан конфліктності у військових колективах.

Біографія автора

В. В. Федоренко, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук

Посилання

Паливода О.О. Особистісні характеристики військовослужбовців, що зумовлюють їх здатність до протидії інформаційно-психологічним впливом. Соціально-психологічний портрет військового професіонала : матеріали доповідей міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 грудня 2017 р. Міністерство оборони України. Житомир : Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, 2017. С. 28–30.

Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю. Предиктори психологічної вразливості особистості. Соціально-психологічний портрет військового професіонала: матеріали доповідей міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 грудня 2017 р. Міністерство оборони України. Житомир : Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, 2017. С. 10–12.

Федоренко В.В. Взаємозв’зок моралі і права у військовій діяльності в контексті сучасних філософсько-правових трактувань відповідальності та покарання. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. 2017. No 30. С. 27–30.

Литвинчук В. Что такое конфликтность? URL : http: // shkolazhizni.ru/archive/0/n-54101/. 5. Сорокин П.А. Система социологии : соч. в 2 т. Москва : Наука, 1993. Т. 1. 447 с.

Афонін Є.А. Становлення Збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми. НАН України. Інститут соціології / Відп. ред. Л.В. Сохань, Л.Ф. Бурлачук. Київ : Інтерграфік, 1994. 304 с.

Новгородцев А.Г. Тема конфликта в политических трактатах Платона и Аристотеля. Вестник Омского университета. 2006. No 3 . С. 50–52.

Варій М.Й. Основи соціальної психології військового колективу : монографія. Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2002. 250 с.

Самойлов В.И. Военный институт российского общества (теоретико-методологический анализ). Москва : Академия, 2007. 320 с.

Самойлов В. И. Реформирование военного института российского общества (теоретико-методологический анализ) : автореф. дис. ... д-ра социол. наук. Москва. 2008. 24 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Політологія