Фінансова спроможність організацій громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення їх інституційної спроможності

Автор(и)

  • А. М. Костенко Сумський державний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194506

Ключові слова:

інституційна спроможність організацій громадянського суспільства, фінансова життєдіяльність, фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства, грантова діяльність

Анотація

У статті представлено оцінку забезпечення фінансової сталості інститутів громадянського суспільства в Україні. В аналізі застосовано чотири індикатори фінансової сталості (за типами джерел фінансування): міжнародне грантове фінансування, фінансова підтримка з державного й місцевого бюджетів, надходження від надання послуг, членські внески.

Біографія автора

А. М. Костенко, Сумський державний університет

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Посилання

Бєльська Т.В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, ґенеза та вплив на державну політику України : монографія / за наук. ред. Е.А. Афоніна. Київ : ВАДНД, 2016. 300 с.

Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії : Монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. 211 с.

Зеленько Г.І. Політична матриця громадянського суспільства: досвід країн Вишеградської групи та України. Київ : Знання, 2007. 336 с.

Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях та некласичних інтерпретаціях : монографія. Київ, Львів, 2003.

Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні : монографія. Львів : Видавництво «Червона Калина», 2002. 276 с.

Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с.

Новоскольцева Л.О. Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні : авто- реф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Чернівці, 2009. 20 с.

Степаненко В.П. Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ : Інститут соціології НАН України, 2015. 420 с.

Чувардинський О.Г. Громадянське суспільство в Україні : становлення, функціонування, перспективи розвитку : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02. Львів, 2008. 31 с.

Арато Е. Відродження, занепад і реконструкція концепції громадянського суспільства. Політична думка. 1996. No 1. С. 25−31.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянського суспільства / пер. з нім. Львів : Літопис, 2000. 318 с.

Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. Москва: Ad Marginem, 1995, 190 с.

Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення / Пер. з англ. О. Гриценко. Київ : К. І. С., 2000. 192 с.

Rosenblum N. Membership and Morals: the Personal Uses of Pluralism in America. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1998. 367 p.

Walter M. Equality and Civil Society / Eds. by S. Chambers, W. Kymlicka. Alternative Conceptions of Civil Society. Princeton, 2002. P. 39.

Шилз Е.А. Нація, національність, націоналізм і громадянське суспільство. Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2001. No 21. URL: http://www.ji.lviv.ua/n21texts/shilz.htm/

Петрушенко Ю.М. Шляхи удосконалення фінансової політики стимулювання діяльності громадських організацій в Україні. Механізми регулювання економіки. 2014. No 1. С. 110−120.

Доповідь «Діяльність громадських організацій в Україні». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publpolit_u.htm.

Інформація щодо міжнародної технічної допомоги, що надається Україні за результатами проведеного Мінекономрозвитку моніторингу проектів у 2017 року. К.иїв, 2018. http://www.me.gov.ua/ Documents/Download?id=c60809df-8bf7-4375-ba67-b64efb4b5779.

Як Євросоюз міг би пришвидшити реформи в Україні? Дослідження Інституту світової політики. Київ, 2015. 27 с.

Support Group for Ukraine. Press Release, European Commission, April 9, 2014. URL: http://europa.eu/ rapid/press-release_IP-14-413_en.htm.

Фінансова підтримка ЄС для України. Матеріали Представництва ЄС в Україні. URL: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/tech_financial_cooperation/index_uk.htm.

Карта залучення міжнародної допомоги. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/karta-dopomogi-26-06-2015.pdf.

Україна в координатах Східного Партнерства 2017−2020 рр. / Експертна оцінка Спільного робочого документу «Східне Партнерство – 20 очікуваних досягнень до 2020 р.: фокусуючись на головних пріоритетах та реальних результатах». Київ, 90 с.

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016−2020 роки. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/68/2016#n25.

Звіт про виконання плану заходів на 2017 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/rubrik_spryiannia/project-zvit_Natczstratege_2017.doc.

Асоціація сприяння самоорганізації населення. URL: http://samoorg.com.ua/.

Оцінка стану виконання Національної стратегії розвитку громадянського суспільства. Аналітичний дайджест «Асоціація сприяння самоорганізації населення». 2018. No 7.

Існуючі механізми співпраці органів державної влади з організаціями громадянського суспільства в контексті реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 2016−2020 рр. Kиїв : Ваіте, 2016. 280 с.

Українським форумом благодійників. URL: http://ufb.org.ua/main.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Політологія