Особливості мобілізації учасників політичного протесту

Автор(и)

  • Р. М. Ключник Університет імені Альфреда Нобеля, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194503

Ключові слова:

політичний протест, політична мобілізація, політична участь, політична ідентичність, політичний рух

Анотація

У статті представлене інтегроване бачення особливостей мобілізації учасників політичного протесту. Виокремлено особливості політичної участі, у тому числі протестної. Підкреслено роль міського середовища в мобілізації учасників протесту. Виокремлено «фізичну» та «цифрову» участь у політичних протестах. На прикладі Німеччини продемонстровано можливості політичної мобілізації громадян радикальними рухами. Доведено, що участь у протесті сприяє формуванню колективної ідентичності.

Біографія автора

Р. М. Ключник, Університет імені Альфреда Нобеля

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Яницкий О.Н. Массовая мобилизация: проблемы теории. Социологические исследования. 2012. No 6. С. 3−12.

Tarrow S. Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. 328 p.

Бондаренко О.І. Соціальний контекст дезінтеграційної регіоналізації в країнах ЄС. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 136. С. 243−247.

Ставченко С.В. Індикатори кризових явищ як інструмент діагностики політичної кризи. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2016. No 3 (30). С. 264−267.

Радина Н.К. Цифровая политическая мобилизация онлайн-комментаторов материалов СМИ о политике и международных отношениях. Полис. Политические исследования. 2018. No 2. С. 115−129.

Van Deth J.W. A Conceptual Map of Political Participation. Acta Politico. 2014. Vol. 49. P. 349−367.

Ямельницький О. Видова специфіка політичної мобілізації. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2015. Вип. 27. С. 75−81.

Вахула Б.Я. Соціальні медіа як механізм політичної мобілізації в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. Наук : 22.00.04. Харків, 2016. 18 с.

Лобанова О.Ю. Политическая мобилизация в городской бреде : автореф. дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. Москва, 2015. 21 с.

Медведева Е. Освещение протестного движения в России в средствах массовой информации. Вестник Пермского университета. Серия «Политология». 2015. Вып. 1. С. 168−177.

Кремень Т.В. Політична мобілізація в соціально-медійному вимірі : монографія. Київ : Грамота, 2013. 256 с.

Onuch O. Why did they join en masse? Understanding ordinary Ukrainians’ participation in mass- mobilisation in 2004. New Ukraine. 2011. No 11. Р. 89−105.

Мацієвський Ю., Ковалко В. Протестний потенціал та політична мобілізація в Україні: чинники взаємодії. Острог : Національний університет «Острозька aкадемія», 2015. 27 с.

Rucht D. Mobilization Against Refugees and Asylum Seekers in Germany: A Social Movement Perspective. Protest Movements in Asylum and Deportation. Vienna : University of Vienna, 2018. P. 225−245.

Grabow K. PEGIDA and the Alternative für Deutschland: two sides of the same coin? European View. 2016. Vol. 15. Issue 2. P. 173–181.

Macała J.E. PEGIDA – polityczny ruch protestu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia. 2017. Vol. 24. No. 2. S. 155−171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Політологія