До питання формалізації змістовних моделей соціально-економічних систем

Автор(и)

  • П. Д. Черній Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194439

Ключові слова:

моделювання соціально-економічних систем, формалізація, плюралістичний підхід

Анотація

У моделюванні соціально-економічних систем традиційним є використання різних теоретичних підходів і, відповідно, різних змістовних моделей процесів і явищ. Цю особливість необхідно враховувати у процесі створення формальних моделей (формалізації). У статті розглянуто цілі досліджень із використанням комп’ютерної реалізації формальних моделей та проаналізовано етапи досліджень із використанням формальних моделей, описано способи застосування плюралістичного підходу під час формалізації змістовних моделей.

Біографія автора

П. Д. Черній, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри методології і методів соціологічних досліджень
факультет соціології

Посилання

Epstein J.M. Why model? Journal of Artificial Societies and Social Simulation. 2008. No 12. URLhttp://jasss.soc.surrey.ac.uk/11/4/12.html

Давыдов А.А. Системная соціологія : монография. 2-е изд. Москва : ЛКИ, 2008. 192 с.

Каталевський Д.Ю Основи імітаційного моделювання і системного аналізу в управлінні : навчальний посібник. Москва : Вид-во Московського університету, 2011. 304 с.

Досвід моделювання соціальних процесів (питання методології та методики побудови моделей) : монографія / за ред. В.І. Паніотто. Київ : Наукова думка, 1989. 200 с.

Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов : учебное пособие для высших учебных заведений. 2-е изд. Mосква : Логос, 2001. 296 с.

Nigel Gilbert, Klaus G. Troitzsch Simulation for the social scientist. Open University Press, 2005. 308 p.

Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание / пер. с англ. общ. ред. и послесл. И.Б. Новика и В.Н. Садовского. Москва : Прогресс, 1988. 507 с.

Helbing D. Pluralistic modeling of complex systems. Cornell University Library (physics.soc-ph). 2010. 16 Jul. URL: http://arxiv.org/abs/1007.2818.

Глушков В.М. Гносеологічна природа інформаційного моделювання. Кібернетика, обчислювальна техніка, інформатика. Вибрані праці. Київ : Наукова Думка, 1990. Т. 3. С. 165–170.

Shannon R.E. Introduction to the Art and Science of Simulation. Proceedings of the 1998 Winter Simulation Conference, 1998. P. 7–14.

Михайлов А.П., Петров А.П. Поведенческие гипотезы и математическое моделирование в гуманитарных науках. Математическое моделирование. 2011. Т. 23 (No 6). С. 18–32.

Горбулін В.П., Додонов О.Г., Ланде Д.В. Інформаційні операції та безпека суспільства: монографія. Київ : Інтертехнологія, 2009. 164 с.

Довгий С.О., Бідюк П.І., Трофимчук О.М., Савенков О.І. Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень. Київ : Азимут-Україна, 2011. 606 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Соціологія