Установки на громадську активність в Україні: аналіз показників основних соціально-демографічних груп (2016 та 2018 роки)

Автор(и)

  • С. С. Дембіцький Інститут соціології Національної академії наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194406

Ключові слова:

установки на громадську активність, політична культура, соціально-демографічна приналежність

Анотація

У статті досліджено результати застосування Індексу установок на громадську активність серед соціально-демографічних груп. Групи визначені за допомогою крос-класифікацій таких змінних, як стать, вікова група та регіон проживання. Отримані результати дозволили виявити відмінності в установках на громадську активність в соціально-демографічних групах, а також описати зміни, що відбулися в установках з 2016 по 2018 роки. Також у статті запропоновано можливе пояснення
вказаних відмінностей та змін.

Біографія автора

С. С. Дембіцький, Інститут соціології Національної академії наук України

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу методології та методів соціології

Посилання

Field A., Miles J., Field Z. Discovering statistics using R. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage. 2012. Р. 681–684.

Sieguel S., Castellan N.J. Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New York: McGraw-Hill. 1988.

Головаха Є.І. Звіт про науково-дослідну роботу «Політична культура українського суспільства: тенденції та закономірності розвитку». Київ : Інститут соціології НАН України, 2005. С. 5.

Дембицкий С. Региональное деление Украины. URL: http://soc-research.info/blog/index_files/hete- rogeneity.html (дата зверення 25.01.2019).

Дембицкий С. Валидизация шкалы гражданской активности. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2016. No 3/4.

Дембицкий С. Валидизация шкалы гражданской активности / Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2016. No 3/4. С. 65–68.

Дембіцький С. Апріорна та апостеріорна кластеризація результатів соціологічного тесту “Типи політичної культури”: порівняльний аналіз / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. No 1. С. 130–131.

Дембіцький С. Апріорна та апостеріорна кластеризація результатів соціологічного тесту «Типи політичної культури»: порівняльний аналіз / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. No 1. С. 132–143.

Дембіцький С. Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування. Київ : Інсти- тут соціології НАН України. С. 31–37.

Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных. Москва : ДМК Пресс, 2015. С. 263–265.

Щербак М. Социально-классовые характеристики политической культуры в Украине: опыт применения социологического теста «Типы политической культуры». Социология: теория, методы, маркетинг. 2016. No 3. С. 156–160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Соціологія