ПРАВОВА ОСНОВА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

  • В. І. Школьніков Національна академія внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194405

Ключові слова:

кримінальний процес, правова основа, інформація, мережа Інтернет

Анотація

У статті проаналізовано нормативно-правові акти, що стосуються порядку отримання інформації з мережі Інтернет у кримінальному проваджені. Визначено рівні нормативно-правового регулювання порядку отримання інформації з мережі Інтернет у кримінальному проваджені. Визначено прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві щодо отримання інформації з мережі Інтернет.

Біографія автора

В. І. Школьніков, Національна академія внутрішніх справ

здобувач наукової лабораторії з проблем досудового розслідування
Навчально-наукового інституту No 1

Посилання

Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та організаційні засади: навч. посіб. / О.Є. Користін, В.М. Бутузов, С.С. Чернявський та ін. Київ: Скіф, 2012. 736 с.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. Офіційний вісник України. 2008. No 93. С. 89. Ст. 3103.

Д.В. Скринька. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966. Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т.; редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. К.:Знання України, 2004 Т. 2. 812 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. Офіційний вісник України. 2006. No 32. Ст. 270.

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 р. Офіційний вісник України. 2007. No 65. С. 107. Ст. 2535.

Чорноус Ю.М. Правова основа міжнародного співробітництва у розслідуванні злочинів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2010. Вип. 1. С. 217–225.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. No 30. C. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Орлов Ю.Ю., Чернявський С.С. Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. No 1. С. 12–24.

Вирок Богунського районного суду м. Житомира від 14.11.2011 року в кримінальній справі No 1-651/11. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/52525082

Вирок Октябрського районного суду м. Полтава від 07.04.2011 року в кримінальній справі No 1-332/11. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/15412463

Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 14.09.2016 року в кримінальному провадженні No 1-кп/644/482/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61312581

Хижняк Є.С. Особливості огляду електронних документів під час розслідування кримінальних правопорушень. Держава та регіони. Серія «Право». 2017. No 4 (58). С. 80–85.

Коваленко А.М. Особливості тактики огляду електронних документів під час досудового розслідування посягань на життя та здоров’я журналіста. Вісник Національної академії правових наук України. 2017. No 1 (88). С. 182–191.

Грібов М.Л. Доповнення переліку негласних слідчих (розшукових) дій: практична необхідність та юридична доцільність. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. No 4. С. 120–126.

Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Інструкція, затверджена наказом ГПУ, МВС, СБУ, АДПС, Мінфіну, Мінюсту України від 16 листоп. 2012 р. No 114/1042/516/1199/936/1687/5/. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12/print

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право