КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЕНЕРГОНОСІЇВ

Автор(и)

  • В. А. Мисливий Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194387

Ключові слова:

злочини проти власності, енергоносії, кримінально-правова охорона

Анотація

У статті розглядаються питання кримінально-правової охорони енергоносіїв у сучасних умовах. Досліджуються ознаки складів злочинів, що посягають на нафту і газ, та місце цих діянь в Особливій частині Кримінального кодексу України. Пропонуються відповідні зміни і доповнення до кримінального законодавства.

Біографія автора

В. А. Мисливий, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права

Посилання

Локк Дж. Два трактата о правлении: Сочинения: в 3 т. М.: Мысль, 1988. Т. 3. С. 137–405.

Кириченко Ю.В. Кримінальна відповідальність за викрадення електричної або теплової енергії: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення в галузі електроенергетики: Закон України від 31 травня 2005 року No 2598-IV (із змінами). Відомості Верховної Ради України. 2005. No 27. Ст. 359.

Про ринок електричної енергії: Закон України від 13 квітня 2017 року No 2019-VII. Відомості Верховної Ради. 2017. No 27–28. Ст. 312.

Моніторинговий кримінологічний аналіз злочинності в Україні (2009–2013 роки): моногр. / Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.О. Книженко, О.М. Литвак, О.Н. Ярмиш та ін. К.: Національна академія прокуратури України, 2014. 484 с.

Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання: монографія / Б.М. Головкін, Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна. Х.: Право, 2013. 248 с.

Ставинський В.А. Кримінологічна характеристика способів вчинення злочинів у нафтогазовому комплексі України. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/16659/%C2 (дата звернення: 03.11.2018).

Про нафту і газ: Закон України від 12 липня 2001 року No 2665-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. No 50. Ст. 262.

Корнякова Т.В., Фінчук В.В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері паливно-енергетичного комплексу України: монографія. Дніпро: ЛІРА, 2018. 200 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право