ПРАВОВА ПРИРОДА ОБҐРУНТОВАНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗАГАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕРЕСУ

Автор(и)

  • О. Е. Ліллемяе Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги Антимонопольного комітету України, молодший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194382

Ключові слова:

державна допомога, послуги загального економічного інтересу, економічна конкуренція, суб’єкт господарювання

Анотація

У статті досліджується правова природа послуг загального економічного інтересу. Проаналізовано національне законодавство, законодавство Європейського Союзу, а також практика Суду ЄС у даній сфері. За результатами проведеного дослідження запропоновано шляхи вдосконалення законодавства України в частині встановлення компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг.

Біографія автора

О. Е. Ліллемяе, Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги Антимонопольного комітету України, молодший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень НАН України

кандидат юридичних наук, головний спеціаліст

Посилання

Про державну допомогу суб’єктам господарювання: Закон України від 01.07.2014 р. No 2749 / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2014. No 34. С. 2563. Ст. 1173.

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. Офіційний вісник України. 2014. No 75. Ст. 2125.

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. OJ C 326. 2012. P. 1. 390.

Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesell- schaft Altmark GmbH (Case-280/00): Judgment of the Court of 24 July 2003. OJ. 2003. C 226/1. 2.

On the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid granted to undertakings providing services of general economic interest: Commission Regulation (EU) No 360/2012 of 25 April 2012. OJ. P. 8. 13.

On Public Passenger Transport Services by Rail and by Road: Communication from the European Commission, Interpretative Guidelines Concerning Regulation 1370/2007 of 29 March 2014. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2014:092:TOC#C_2014092EN.01 000101.doc

Nicolaides P. Guidance on the Application of Regulation 1370/2007 on Passenger Transport Services. State Aid Hub.eu. URL: http://stateaidhub.eu/blogs/stateaiduncovered/post/5

Nicolaides P. Competition and Services of General Economic Interest in the EU: Reconciling Economics and Law. EStAL. 2003. 2. P. 183–209.

Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку: Постанова Кабінету Міністрів Укра- їни від 05.03.2009 р. No 270 / Кабінет Міністрів України. Урядовий кур’єр. 2009. No 63.

Про національного оператора поштового зв’язку: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. No 10-р / Кабінет Міністрів України. Офіційний вісник України. 2002. No 2. С. 266.

Сайт Укрпошти. URL: https://ukrposhta.ua/ukrposhta-nacionalnij-operator-poshtovogo-zvyazku-ukraїni/

Merci Convenzionali Porto di Genova (Case C-179/90): Judgment of the Court of 10 December 1991. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:67aad9fb-aac3-4257-ae39-9ed8928531af.0002.06/ DOC_1&format=PDF

Corsica Ferries France v Gruppo Antichi Ormeggiatori Del Porto di Genova and others (Case C-266/96): Judgment of the Court of 18 June 1998. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri =CELEX:61996CJ0266&from=FR

Corbeau (Case C-320/91): Judgment of the Court of 19 May 1993. URL: https://eur-lex.europa.eu/ resource.html?uri=cellar:9e878207-b9e5-4667-9d01-2430ffb6881d.0002.06/DOC_1&format=PDF

Про затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. No 420 / Кабінет Міністрів України. Урядовий кур’єр. 2018. No 102.

Сайт корпорації «Укрелектротранс». URL: http://korpmet.org.ua/wordpress/wp-content/uploads/ 2018/04/Лист-Мінінфраструктури-до-Мінекономіки.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право