СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: ДОРАДЯНСЬКА ДОБА

Автор(и)

  • К. О. Кропивна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194375

Ключові слова:

адміністративна юстиція, адміністративні трибунали, Правлячий Сенат, період, Річ Посполита Польська, Австро-Угорщина, Росія

Анотація

У статті розглядаються питання становлення адміністративної юстиції в Україні у дорадянську добу. Описуються історичні періоди запровадження адміністративної юстиції, які пов’язуються із загарбанням українських земель Росією, Польщею, Австро-Угорщиною. Розглядається також і становлення адміністративної юстиції під час відродження української державності в період з 1917 по 1921 рр.

Біографія автора

К. О. Кропивна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант факультету соціології і права

Посилання

Голосніченко І.П. Стахурський М.Ф. Адміністративний процес. К.: ГАН, 2003. 256 с.

Єлістратов А.І. Основные начала административного права. М.: Издание Г.А.Лемана. 1914. Переиздано из-вом Оригинал 2007. 512 с.

Елистратов А.И. Административное право. Москва, Типография И.Д. Сытина, 1911 г. 87 с.

Сенат Российской империи: история создания и функции. URL: https://news_enc.academic. ru/11310/Сенат_Российской_империи%3A_история_создания_и_функции (дата звернення: 22.11.2018)

Гнейст Р. Правовое государство и административные суды Германии. Санкт-Петербург: Типография В. Безобразова и Ко, 1896. 370 с. URL: http://www.biblioclub.ru/index. php?page=book&id=69251 (дата звернення: 22.11.2018).

Моделі адміністративної юстиції закордонних країн. URL: http://mego.info/матеріал/21-моделі-адміністративної-юстиції-закордонних-країн (дата звернення: 22.11.2018).

Українські землі у складі Польщі 1919-1938 // URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українські_землі_у_складі_Польщі_1919-1938 (дата звернення: 22.11.2018).

Konstytucjа Rzeczypospolitej Polskiej (konstytucjа marcowа) z dnia 17 marca 1921 roku (Dz.U. z 1921 r. Nr 44 URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19210440267 (дата звернення: 22.11.2018)

Ustawie z 3 sierpnia 1922 roku o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz.U. z 1926 r. Nr 68, poz. 400) URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19220670600 (дата звернення: 22.11.2018)

Najwyższy Trybunał Administracyjny (1922-1939). Rozważania z dziejów sądownictwa administracyjnego w Polsce (дата звернення: 22.11.2018)

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19320940806 (дата звернення: 22.11.2018).

Historia. Najwyższy Trybunał Administracyjny (1922-1939). Rozważania z dziejów sądownictwa administracyjnego w Polsce. URL: http://www.nsa.gov.pl/historia/najwyzszy-trybunal-administracyjny- 1922-1939-rozwazania-z-dziejow-sadownictwa-administracyjnego-w-polsce,news,15,7.php (дата звернення: 22.11.2018).

Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і допов. К.: Т-ов «Знання», КОО, 2000. 662 с.

Украї́нська Центра́льна Ра́да. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_Центральна Рада (дата звернення: 22.11.2018).

Універсал Української Центральної Ради (III). Вістник Генерального Секретаріяту Української Народньої Республіки. 1917, 23 листопада. N 2.

Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) (29 квітня 1918 р.) / Хрестоматія з історії держави і права України. Том 2, лютий 2018–1996. Навч. посіб.: у 2 томах. За ред.. В.Д.Гончаренка. К.: Ін.Юре, 1997. 800 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право