СТАБІЛЬНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ МАЄ СТАТИ КЛЮЧОВИМ ПРИНЦИПОМ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

  • О. О. Кравчук Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194372

Ключові слова:

принципи податкового права, опублікування законів, стабільність оподаткування, конституційні права, податкова політика

Анотація

Розглядаються системні недоліки, що перешкоджають дотриманню принципу стабільності оподаткування. Розроблено підходи в податково-правовому регулюванні, що мають забезпечити запобігання його порушенню. Наведено приклади порушення принципу стабільності під час прийняття змін у податкових законах. Автор вказує, що неможливість платників податків вчасно ознайомитися
зі змінами до податкових законів через їх традиційно великий обсяг порушує конституційне право особи знати свої права та обов’язки. Пропонується закріпити принцип стабільності оподаткування на рівні конституційної норми.

Біографія автора

О. О. Кравчук, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

головний редактор, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри господарського та адміністративного права

Посилання

Гетманцев Д.О., Коваль Ю.А., Нечай М.В. Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики: наук.-практ. посіб. К., 2017. С. 50.

Закон України «Про систему оподаткування». В редакції Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування» від 2 лютого 1994 року No 3904-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3904-12/ed19940401.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 року No 77/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77/97-вр/ed20000331.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування» частина статті 1 Закону «Про систему оподаткування» в редакції Закону від 2 березня 2000 р. No 1523-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1523-14/ed20040101.

Уряд схвалив законопроект щодо запровадження податку на виведений капітал. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250326805.

Картка законопроекту. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал. Реєстр. No 8557 від 05.07.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=64356.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року No 71-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/71-19.

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2542-14.

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року No 10-рп/2008 у справі щодо пред- мета та змісту закону про Державний бюджет України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v010p710-08.

Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року No 6-рп/2007 у справі про соціальні гарантії громадян. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0a6p710-07.

Рада прийняла перший законопроект із «бюджетного пакету». Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/22/642920/.

Бюджетний пакет Мінфіну: стабілізація недорозвиненості. URL: https://dt.ua/macrolevel/ byudzhetniy-paket-minfinu-stabilizaciya-nedorozvinenosti-_.html.

Бюджетний «пакет» в аграрному розрізі: головні новели. URL: https://agropolit.com/ blog/184-byudjetniy-paket-v-agrarnomu-rozrizi-golovni-noveli.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 р. No 1791-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1791-19.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23 листопада 2018 р. No 2628-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-viii.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ ed20190101.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 24 травня 2012 р. No 4834-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4834-17#n516.

Роздрібний акциз з пального скасовано. 25.01.2017 – Головне управління ДФС у Дніпропетровській області. URL: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/282825.html.

Картка законопроекту. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи). Реєстр. No 1578 від 22.12.2014. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53072.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року No 1797-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1797-19.

Мінфін: податкова міліція вже більше року існує поза законом. URL: https://www.5.ua/polityka/ minfin-podatkova-militsiia-vzhe-ponad-rik-isnuie-poza-zakonom-165557.html.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» від 28 грудня 2014 р. No 72-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-19.

Постанова Верховного Суду від 21 серпня 2018 року у справі No 820/6986/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76002788.

Пряміцин К.Ю. Судовий збір у податкових спорах як фактор обмеження доступу до правосуддя. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Полі- тологія. Соціологія. Право. 2018. No 3. С. 150.

Зельдіна О. Напрями модернізації податкової політики України. Юридична Україна. 2017. No 1-2. С. 103–110.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право