ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Б. В. Коваленко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194366

Ключові слова:

екологічне право, система стандартів, екологічні стандарти, ГОСТ, ДСТУ, ISO, правова природа стандартів, міжнародні стандарти

Анотація

У статті досліджено систему екологічних стандартів України. Проаналізовано наукові погляди та норми законодавства щодо класифікації та правової природи стандартів. Здійснено розмежування окремих видів стандартів у залежності від їхніх функцій та суб’єктів розроблення. Досліджено законодавство щодо подальшого розвитку системи екологічних стандартів, зокрема щодо застосування в Україні міжнародних стандартів. Окрему увагу приділено дослідженню екологічних стандартів у сфері будівництва і технічним регламентам.

Біографія автора

Б. В. Коваленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри екологічного права юридичного факультету

Посилання

Бондар Л.О. Законодавчі основи стандартизації та нормування у царині охорони довкілля. Правове регулювання екологічної стандартизації та сертифікації. URL: http://ecopravo.host-ua.org.ua/ nauk/uprav/ekonorm.htm

Бондар Л.О. Правове регулювання екологічної стандартизації в Україні. URL: http://ecopravo.host-ua.org.ua/nauk/uprav/ekonorm.htm

Бусуйок Д.В. Види стандартів та нормативів у галузі охорони земель. Аграрне, земельне та екологічне право. К., 2014. С. 256–259.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року No 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 02.05.2003. No 18. Ст. 144.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 року No 46-93. Відомості Верховної Ради України. 06.07.1993. No 27. Ст. 289. Пункт 2 Статті 6.

ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. (Втратив чинність 20.12.2015 р.). URL: https:// dnaop.com/html/44088/doc%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_1.0_2003

ДСТУ 1.1:2015. Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів. URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/document.html?iddoc=65662

ДСТУ 1.2:2015. «Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації». URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=64000

Закон України «Про будівельні норми» від 5 листопада 2009 року No 1704-VI. Відомості Верховної Ради України. 05.02.2010. No 5. С. 125. Ст. 41.

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08 лютого 1995 року No 39/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 21.03.1995 р. No 12. Ст. 81.

Закон України «Про відходи» від 05 березня 1998 року No 187/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 25.09.1998 р. No 36. Ст. 242.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року No 4004-XII. Відомості Верховної Ради України. 05.07.1994 р. No 27. Ст. 218.

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року No 2059-VIII. Офіційний вісник України 2017. No 50. (27.06.2017). Ст. 1549.

Закон України «Про стандартизацію» від 05 червня 2014 року No 1315-VII. Відомості Верховної Ради України. 01.08.2014 р. No 31. С. 2405. Ст. 1058.

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року No 124‐VIII. Відомості Верховної Ради України. 03.04.2015 р. No 14. С. 754. Ст. 96.

Каталог нормативних документів Національного органу стандартизації (станом на 03.09.2018 р.). URL: http://НОС.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog- normativnih-dokumentiv-2/

Наказ Держспоживстандарту «Про затвердження національних стандартів України та внесення змін до наказів Держспоживстандарту». Інформаційний покажчик СТАНДАРТИ. 2010. 00. No 4.

Основні засади (Стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджені Законом України від 21 грудня 2010 року No 2818-VI. Офіційний вісник України. 24.01.2011 р. No 3. С. 13. Ст. 158. Код акту 54464/2011.

Офіційний веб-сайт BREEAM. URL: https://www.breeam.com

Офіційний сайт компанії ТУ Експерт. URL: https://tuexpert.com.ua/ua

Офіційний сайт ТОВ «еМСіеЛ» (Management Consulting Law). URL: http://www.mcl.kiev.ua/ukr/ shho-take-zelene-budivnitstvo-sertifik/

Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навч. посіб.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Л., 2010. 420 с.

Програма інтеграції України до Європейського Союзу, схвалена Указом Президента України від 14 вересня 2000 року No 1072/2000. Офіційний вісник України. 13.10.2000. No 39. С. 2. Ст. 1648. Код акту 16772/2000. Розділ 2.

Рада з екологічного будівництва RuGBC. URL: http://www.rugbc.org/ru/resources/ standarty-zelenogo-stroitelstva/breeam

Салухіна Н.Г., Язвінська О.М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. URL: http://pidruchniki.ws/ 12080623/tovaroznavstvo/osnovna_terminologiya_standartizatsiyi

Сиваков О.В. Стандарты в системе правового регулирования охраны природы в СССР: дисс. ... на соискание ученой степени к.ю.н.; Институт государства и права АН СССР. Москва. 1986. 174 с.

Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація. URL: http://www.ebooktime.net/ book_297_glava_37_2.5.1._Система_екол.html

Тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2008 рік, затверджений наказом Мінагрополітики України від 13 травня 2008 р. No 294.

Фрейдіна Є.В. Управління якістю. Характеристика нормативних документів. Єкатеринбург, 2013. URL: http://um.co.ua/4/4-17/4-170623.html

Шемшученко Ю.С. Организационно-правовые вопросы охраны окружающей среды в СССР. Киев: «Наукова думка», 1976. 275 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право