АНТРОПОЦЕНТРИЗМ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА

Автор(и)

  • Н. Ю. Задирака Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194357

Ключові слова:

публічне майно, адміністративне право, правовий інститут, правовий режим, публічний інтерес, суб’єкт публічної адміністрації, правовий механізм, юридична відповідальність, адміністративна відповідальність, правопорушення

Анотація

Автором розкрито антропоцентричний вимір механізму реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за правопорушення у сфері використання публічного майна. Уточнено особливості взаємозв’язку гуманістичної «осі» та «рамок» легізму в «чистому» захисному вимірі притягнення суб’єктів публічної адміністрації до відповідальності за правопорушення під час використання публічного майна. Досліджуються складники тріади механізму реалізації відповідальності суб’єктів
публічної адміністрації за правопорушення у сфері використання публічного майна, а саме: нормативне підґрунтя, суб’єктно-об’єктний вимір і змістовна динаміка.

Біографія автора

Н. Ю. Задирака, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. No 435-IV: зі зм. і доп. станом на 02.08.2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 40. Ст. 356.

Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. No 4495-VI: зі зм. і доп. станом на 04.10.2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2012. No 44–45, No 46–47, No 48. С. 1858. Ст. 552.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. No 2755-VI: зі зм. і доп. станом на 04.10.2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. No 13–14, No 15–16, No 17. С. 556. Ст. 112.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. No 2747-IV: зі зм. і доп. станом на 14.06.2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2005. No 35, No 35–36, No 37. С. 1358. Ст. 446.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР: зі зм. і доп. станом на 30.09.2016 р. Офіційний вісник України. 2010. No 72/1. Спеціальний випуск. С. 15. Ст. 2598.

Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Ленинград: Изд-во Ленинградск. ун-та, 1959. 88 с.

Бордун-Комар Н.І. Основні ідеї давньокитайського легізму як філософсько-правового вчення. Юридичні науки: проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22–23 травня 2015 р.). Київ, 2015. С. 10–12.

Возьний К.З. Конфуціанство і сучасна економіка: зв’язки, паралелі, суперечності. Економіка і прогнозування. 2012. No 1. С. 7–19.

Костенко О. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму. Право України. 2010. No 4. С. 83–90.

Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу) / пер. с китайского Л.С. Переломова. Москва: Ладомир, 1993. 392 с.

Кравчук М.В. Праворозуміння – важлива наукова проблема правового життя України. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 1. С. 19–25.

Бойченко О.І. Державотворення у філософії Давнього Китаю: парадигми осягнення: автореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.05. Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2012. 32 с.

Дудин А.П. Объект правоотношения. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1980. 81 с.

Дудин А.П. Диалектика правоотношения. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1983. 121 с.

Крашенинников Е.А. О субъектном составе преобразовательных правоотношений. Вопросы теории охранительных правоотношений. Ярославль: Ярославский государственный университет, 1991. С. 3–7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право