ВПЛИВ РОЗВИТКУ АВІАЦІЇ ПОЛЬЩІ НА ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ПРАВА

Автор(и)

  • І. П. Голосніченко Київський інститут інтелектуальної власності та права, Україна
  • Ева Ясюк Вища торгівельна школа (Польща), Польща

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194355

Ключові слова:

авіація Польщі, авіаційне право Польщі, періодизація, літаки, польські повітряні сили, галузь права, Європейський Союз

Анотація

У статті на основі аналізу історії авіації Польщі здійснюється особливого роду систематизація – періодизація її розвитку. За критерії періодизації взяті виклики зовнішнього середовища, соціально-політична ситуація та техніко-конструкторські досягнення, які впливали на розвиток авіації. В історії авіації Польщі виділено 6 періодів (1-й – виникнення авіації, який почався в кінці XIX століття і продовжувався до Першої світової війни; 2-й – пов’язується з Першою світовою війною 1914–1918 рр.; 3-й – міжвоєнний; 4-й – Друга світова війна; 5-й – радянський; 6-й – сучасний). Поряд зі знаковими подіями паралельно досліджується розвиток авіаційного права Польщі.

Біографії авторів

І. П. Голосніченко, Київський інститут інтелектуальної власності та права

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
заступник директора

Ева Ясюк, Вища торгівельна школа (Польща)

доктор філософії в галузі права, проректор

Посилання

Zob. Dobrzyński, Historia lotnictwa polskiego. URL: http://www.skrzydlahistorii.pl/materialy/historia. pdf czy też T. Goworek, Pierwsze samoloty myśliwskie lotnictwa polskiego, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, Warszawa 1991; T. Królikiewicz, Polski samolot i barwa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981.

Матыевич-Мацеевич Бронислав Витольдович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Матыевич-Мацеевич,_Бронислав_Витольдович (дата звернення: 10.11.2018).

Zob. S. Rundstein, Wojna powietrzna wobec prawa, Themis Polska 1915 (Warszawa). T. 5. S. 32 i nast.

T. Halewski. Rozwój nauki prawa lotniczego zagranicą a w Polsce, Przegląd Prawa i Administracji. 1938. R. LXIII. S. 6 i nast.

L. Babiński. Drogi i kierunki współczesnego prawa lotniczego, Ruch prawniczy, Ekonomiczny i socjologiczny 1930. Z. 1. S. 3 i n.

Udział brali także przedstawiciele naszego kraju

Dobrzyński, Historia lotnictwa polskiego. URL: http://www.skrzydlahistorii.pl/materialy/historia.pdf (дата звернення: 27.02.2016).

URL: https://ursukhov.wordpress.com/2012/08/16/lublin-r-xiii-polski-samolot-towarzyszacy- z-okresu-ii-wojny-swiatowej/ (дата звернення: 27.02.2016).

Польские Авиалинии ЛОТ. URL: http://www.bravoavia.com.ua/offers/flights/airline/lot-polish- airlines (дата звернення: 27.02.2016).

URL: http://www.airwar.ru/enc/fww1/bh33.html (дата звернення: 27.02.2016).

URL: https://ursukhov.wordpress.com/2012/08/16/lublin-r-xiii-polski-samolot-towarzyszacy- z-okresu-ii-wojny (дата звернення: 27.02.2016).

Истребительная авиация Польши накануне войны. URL: http://topwar.ru/71396-pravka- istrebitelnaya-aviaciya-polshi-nakanune-voyny.html (дата звернення: 27.02.2016).

Dobrzyński. Historia lotnictwa polskiego. URL: http://www.skrzydlahistorii.pl/materialy/historia.pdf (дата звернення: 27.02.2016).

Zob. A. Kaftal. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dn. 14 marca 1928 r. o prawie lotniczym zaopatrzone wstępem i objaśnieniami przez Andrzeja Kaftala. Warszawa, 1928.

Wydanie tegoż rozporządzenia stanowiło jedynie w istniejącą w innych państwach tendencje regulowania przez prawo krajowe prawa lotniczego.

Członek Ligi Narodowej, w latach 1908–1915 redaktor "Przeglądu Narodowego", w latach 1915–1917 współredaktor "Sprawy Polskiej" w Piotrogrodzie i wydawca "Dziennika Polskiego", od sierpnia 1917 współorganizator i jeden z aktywniejszych działaczy Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, w dwudziestoleciu międzywojennym profesor prawa Uniwersytetu w Poznaniu i Warszawie, senator z ramienia Stronnictwa Narodowego. Zob. B. Wasiutyński, Administracyjne prawo lotnicze. Warszawa, 1939.

Zob. min. A. Kaftal. Lotnictwo a prawo cywilne, Zagadnienia odpowiedzialności względem pasażerów w teorii i praktyce. Warszawa, 1926; A Kaftal. Przynależność państwowa statków powietrznych. Warszawa, 1928.

Tadeusz Halewski bohater walk o niepodległość Polski, propagator przedwojennego lotnictwa sportowego, współtwórca polskiego prawa lotniczego, zob. T. Halewski, Ustrój administracyjny lotnictwa, Lwów 1936 r, „Prawo lotnicze w zarysie”, Lwów 1936; „Ustrój administracyjny lotnictwa. Studjum prawno-administracyjne”, Lwów 1936; „Prawo lotnicze w zarysie (okres powojenny)”, Lwów 1937; czy też Rola nauki i instytutów naukowo – badawczych w rozwoju lotnictwa, Życie Techniczne 1938,

A. Liebeskind, Rozwój prawa lotniczego, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne. 1945. R XXXIII. S. 30 i nast.

Znaczenie stowarzyszenia ILA dla rozwoju prawa lotniczego na świecie jest olbrzymia.

Жирохов М. Славяне в воздухе URL: http://www.polska.ru/polska/historia/wws.html

Немецкая оккупация Польши (1939–1945). URL: http://www.diary.ru/~velikoe-sorokoletie/ p166393007.htm?oam (дата звернення: 27.02.2016).

Там само: URL: http://www.diary.ru/~velikoe-sorokoletie/p166393007.htm?oam (дата звернення: 27.02.2016).

Zob. T. Uszyński. Polskie prawo lotnicze z komentarzem, Wydawn. komunikacji i lączności, Warszawa 1966, Przedmowe do tego komentarza sporządził wspomniany już Profesor Cezary Berezowski, a opiniodawcą był min. Profesor Marek Żylicz.

Ustawa była nowelizowana 47 razy, na podstawie delegacji zawartych w jej przepisach łącznie wydano kilkaset aktów wykonawczych.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право