ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ХОДІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. Б. Ганьба Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194331

Ключові слова:

ЄСПЛ, правові відносини, судові рішення, судовий прецедент, судова практика, проблеми адаптації, права і свободи людини

Анотація

У роботі досліджуються особливості правових відносин, що виникають у ході імплементації практики ЄСПЛ в судочинстві України. Аргументуються причини та позитивні сторони поширення прецедентного права на практику діяльності ЄСПЛ і національних судів держав континентальної Європи. Аналізуються проблеми та причини неналежного сприйняття й адаптації українськими судами рішень ЄСПЛ в українській судовій практиці.

Біографія автора

О. Б. Ганьба, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін факультету правоохоронної діяльності

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 року No 475/97-ВР. URL: http://zakon0/rada.gov/ua/laws/show/995_004

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року No 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. No 9–10, No 11–12, No 13. Ст. 88. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4651-17

«Ефект справи Іванова»: минулого року найбільше скарг до ЄСПЛ подали на Україну. URL: https://www.unian.ua/politics/1743776-efekt-spravi-ivanova-minulogo-roku-naybilshe-skarg-do-espl-podali-na-ukrajinu.html

Україна вже не лідер за кількістю скарг проти неї у ЄСПЛ. Актуальна статистика від Євросуду та Мін’юсту. URL: https://humanrights.org.ua/material/ukrajina_vzhe_ne_lider_za_kilkistjiu_skarg_proti_ neji_u_jespl_aktualna_statistika_vid_jevrosudu_ta_minjiustu

Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. Москва, 2001. 304 с.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів No 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 року No 475/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. No 40. Ст. 263.

Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини. Київ: Видавництво «Реферат», 2002. 344 с.

Radbruch Gustav: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. (1946). Süddeutsche Juristenzeitung. 1946. S. 105–108.

Попов Ю.Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як переконливий прецедент: досвід Англії та України. Підприємництво, господарство і право. 2010. No 11. С. 49–52.

Богданова Н.А. Система науки конституционного права. Москва: Юристь, 2001. 256 с.

Чекотовська О. Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини КСУ. URL:http://www.judges.org.ua/dig4202.htm

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року No 3477–IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. No 30. Ст. 260.

Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2016. 392 с.

Бойко М. Наша порада суддям одна: не мовчіть і не прогинайтеся Закон і бізнес. Випуск No 32–33 (1330–1331). URL: http://zib.com.ua/ua/129873-golova_vrp_igor_benedisyuk_ nasha_porada_suddyam_odna_ne_movc.html

Про перегляд вироку з підстав порушень Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом: постанова Верховного Суду України

від 6 лютого 2012 року No 5-27кс2011.

Француз-Яковець Т.А. Забезпечення прав людини в Україні в контексті застосування рішень Європейського суду з прав людини. Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (Івано-Франківськ, 9 грудня 2016 року). Івано-Франківськ: Видавник Голіней О.М., 2016. С. 173–178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право