ПРИНЦИПИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Автор(и)

  • Н. І. Атаманчук Національний університет державної фіскальної служби України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194248

Ключові слова:

принципи оподаткування, принципи податкового законодавства, непряме оподаткування, податок на додану вартість, акцизний податок, мито, Податковий кодекс України

Анотація

Стаття присвячена аналізу принципів податкового законодавства та виокремлення правових принципів непрямого оподаткування. Досліджено переваги та особливості сучасних непрямих податків в Україні. З’ясовано роль непрямих податків у податковій системі, а також окреслено напрями адаптації вітчизняної практики непрямого оподаткування до зарубіжного досвіду. Висвітлено проблемні аспекти непрямого оподаткування та запропоновано основні напрями його вдосконалення.

Біографія автора

Н. І. Атаманчук, Національний університет державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права

Посилання

Башняк О.С. Принципи оподаткування та їх реалізація у податковому законодавстві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Х., 2005. 20 с.

Налоговый кодекс Республики Беларусь. URL: http://www.nalog.gov.by/ru/article2/ (дата звернення: 01.11.2018).

Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет. URL: https://online.zakon.kz/ (дата звернення: 03.11.2018).

Налоговый кодекс Республики Армения. URL: http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_ Codes/Harkayin_orensgirq_ru (дата звернення: 01.11.2018).

Налоговый кодекс Республики Таджикистан. URL: http://tpp.tj/business-guide2017/ (дата звернення: 03.11.2018).

Налоговый кодекс Туркменистана. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6768 (дата звернення: 03.11.2018).

Налоговый кодекс Грузии. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/download/1043717/87/ru/pdf (дата звернення: 03.11.2018).

Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики от 11 июля 2000 года No 905-IQ. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2601 (дата звернення: 01.11.2018).

Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. No 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. No 13–14, No 15–16, No 17.

Гетманцев Д.О., Форсюк В.Л., Бєліцький І.С. Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект: науково-практичний посібник. Київ, Юрінком Інтер, 2017. 496 c.

Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 р. No 1251-XII. Відомості Верховної Ради України. No 39 (втратив чинність).

Оксенюк О.І. Місце податку на додану вартість у системі непрямого оподаткування. Бізнес Інформ. 2013. No 4. С. 399–404.

Гармонізація податкового законодавства: українські реалії: монографія / Г.М. Білецька, М.В. Кармаліта, М.О. Куц та ін. К.: Алерта, 2012. 222 с.

Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. Особенная часть: в 6 т. X.: Право, 2007. Т. IV: Косвенные налоги.

Демчишак Н.Б. Податкова політика в Україні: фіскальний та регулювальний аспекти впливу непрямого оподаткування. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.3. С. 209–215.

Митний кодекс України від 13.03.2012. Відомості Верховної Ради України від 09.11.2012. 2012 р. No 44–45, No 46–47, No 48.

Поляничко А.О. Принципи податкового права України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2014. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право