ОБСТАВИНИ, ЩО ПОСИЛЮЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • П. В. Хряпінський Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Ukraine
  • О. О. Світличний Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193836

Ключові слова:

розбещення, спеціальний суб’єкт злочину, розпусні дії, повторність, неповнолітній та малолітній вік потерпілого

Анотація

У статті досліджуються місце та значення обставин, що посилюють кримінальну відповідальність за вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх. Обґрунтовується висновок щодо запровадження нових обтяжуючих обставини у ч. 2 ст. 156 КК «ті самі дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152–155 цього Кодексу» і утворення нової ч. 3 ст. 156 КК «ті самі дії, вчиненні щодо малолітньої або малолітнього, які не досягли дванадцятирічного віку».

Біографії авторів

П. В. Хряпінський, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права і кримінології

О. О. Світличний, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології

Посилання

Хряпінський П.В., Світличний О.О. Кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх: монографія. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. 265 с.

Устименко В.В. Специальный субъект преступления : монография / В.В. Устименко. Харьков: Изд-во при Харьк. гос. ун-те ИО «Вища школа», 1989. 104 с.

Хряпінський П.В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібн. Суми: Університетська книга, 2009. 687 с.

Хряпінський П.В., Чмут С.В. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості: монографія. Запоріжжя: ЗНУ-Альянс, 2011. 184 с.

Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики): практ. порадн. / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. 92 с.

Панов М.І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства: збірник / Передмова В.П. Тихого. Київ: Ін Юре, 2010. 812 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та доповн. Київ: ВД «Дакор», 2018. 1360 с.

Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений: автореф. дисс. ... доктора юрид. наук. Спец. 12.00.08 уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право: Москва: Акад. МВД РФ, 1993. 58 с.

Хряпінський П.В., Чмут С.В., Світличний О.О. Кримінальна відповідальність за ненасильницькі злочини проти статевої недоторканості неповнолітніх: навч. посібн. За наук. ред. П.В. Хряпінського. Дніпропетровськ : НГУ, 2016. 352 с.

Зінченко І.О., Тютюгін В.І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання: монографія / за заг. ред. В.І. Тютюгіна. Харків: Фінн, 2008. 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Право