ЩОДО ДЕЯКИХ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Автор(и)

  • С. О. Харитонов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193818

Ключові слова:

військовослужбовець, військова служба, об’єктивна сторона, спосіб

Анотація

У статті аналізується об’єктивна сторона військових злочинів, яка зумовлюється об’єктом. Порушення встановленого порядку несення військової служби є основою механізму спричинення шкоди нормальній діяльності воєнної організації України. Особлива увага приділена способу вчинення військових злочинів.

Біографія автора

С. О. Харитонов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права No 2

Посилання

Монтескье Ш. О существовании законов. Москва: Изд. Василий Сопиков, 1810. Ч. 2. 336 с.

Панов Н. Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Харьк. юрид. ин-т. Харьков, 1987. 26 с.

Український тлумачний словник (тезаурус): 250000 слів / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2016. 1696 с.

Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. Харьков: Вища шк., 1982. 161 с.

Про судову практику у справах про перевищення влади та службових повноважень: постанова Пленуму Верхов. Суду України від 26.12.2003 р. No 15 // Законодавство України: інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03 (дата звер- нення: 02.09.2018).

Волков Б.С. Научно-технический прогресс и проблемы науки уголовного права. Уголовное право в ХХІ веке : материалы междунар. науч. конф. на юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 31 мая – 1 июня 2001 г. Москва, 2002. С. 93–98.

Петин И.А. Механизм преступного насилия. Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2004. 343 с.

Бойцов А.И. Преступления против собственности. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2002. 775 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Право