АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. Л. Стасюк Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193814

Ключові слова:

правозахисна функція, адміністративно-правове забезпечення, органи судової влади, судова система, права та свободи людини і громадянина, держава

Анотація

Статтю присвячено дослідженню адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції органами судової влади. Наголошено, що серед функцій органів судової влади пріоритетною є правозахисна. Аргументовано, що правозахисна та правоохоронна функції – це дві окремі функції органів судової влади. Розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення органів судової влади у сфері реалізації правозахисної функції держави. Наведено правові проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності органів судової влади щодо захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина та сформульовано шляхи їх вирішення.

Біографія автора

О. Л. Стасюк, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року No 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. No 31. Ст. 145.

Грошевой Ю. Судова реформа і проект Конституції України. Вісник Академії правових наук України. 1993. No 1. С. 126–135.

Абова Т. Судебная власть / [Т. Абова, Е. Абросимова, М. Бобровский и др.]; под ред. И. Петрухина. Москва: ООО «ТК Велби», 2003. 720 с.

Гончар Л.Я. Організаційно-правові засади становлення та діяльності адміністративних судів України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2017. 20 с.

Чабан Н. Реалізація правоохоронної та правозахисної функції судової влади щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. No 3. С. 164–172.

Безпалова О. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: монографія. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014. 544 с.

Миколенко О. Сучасний погляд на класифікацію функцій адміністративного права. Правова держава. 2017. No 25. С. 78–82.

Іванищук А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Київ, 2017. 466 с.

Звіт за результатами соціологічного дослідження «Ставлення громадян України до судової системи” Центру Разумкова спільно з Проектом Ради Європи “Підтримка впровадженню судової реформи в Україні» та за підтримки Ради суддів України. Київ, 2017. 28 с. URL: http://rsu.gov.ua/uploads/article/final-report-survey-e07f150174.pdf.

Квасневська Н. Адміністративно-правове забезпечення реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів в Україні: автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.07. ДНДІ МВС України. Київ, 2016. 41 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Право