СУДОВИЙ ЗБІР У ПОДАТКОВИХ СПОРАХ ЯК ФАКТОР ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

Автор(и)

  • К. Ю. Пряміцин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193813

Ключові слова:

судовий збір, адміністративне судочинство, податкові спори, принцип доступності правосуддя, платники податків

Анотація

Право кожного на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади закріплюється Конституцією України та міжнародними нормативно-правовими актами, які ратифіковані Верховною Радою України.
Держава не достатньою мірою забезпечує принцип верховенства права, про що свідчить практика ЄСПЛ. В останні роки в Україні з’явилася суттєва перешкода в доступі до правосуддя для платників податків, необґрунтовано визначено завеликі ставки судового збору, чим завдається непоправна шкода авторитету держави, нівелюється поняття адміністративного судочинства як захисту осіб від неправомірних рішень, дій та бездіяльності державних органів і їх посадових осіб.

Біографія автора

К. Ю. Пряміцин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри господарського та адміністративного права

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_004 (дата звернення: 22.10.2018).

Справа «Креуз проти Польщі» (CASE OF KREUZ v. POLAND). Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Справа, Рішення від 19.06.2001. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/980_030 (дата звернення: 22.10.2018).

Справа «Щокін проти України» (Заяви No 23759/03 та No 37943/06). Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява від 14.10.2010. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/974_858 (дата звернення: 22.10.2018).

Справа «Феррадзіні проти Італії» (Case of Ferrazzini v. Italy) (Заява N 44759/98). Європейський суд з прав людини, Рада Європи, Міжнародні суди; Справа, Рішення від 12.07.2001. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_167 (дата звернення: 22.10.2018).

Конституція України: Закон від 28.06.1996 No 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 22.10.2018).

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон від 06.07.2005 No 2747-IV / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 22.10.2018).

Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 No 3674-VI / Верховна Рада України. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 (дата звернення: 22.10.2018).

Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 No 1251-XII / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1251-12 (дата звернення: 22.10.2018).

Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 No 7-93 / Кабінет Міністрів України. URL:: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/7-93 (дата звернення: 22.10.2018).

Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах / Вищий спеціалізований суд; Постанова від 17.10.2014 No 10. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14 (дата звернення: 22.10.2018).

Про судову практику застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року No 3674-VI «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 року No 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» / Вищий адміністративний суд; Постанова від 05.02.2016 No 2. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002760-16 (дата звернення: 22.10.2018).

Щодо адміністративних позовів майнового характеру / Вищий адміністративний суд; Лист від 18.01.2012 No 165/11/13-12. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0165760-12 (дата звернення: 22.10.2018).

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2016 рік. Судова влада України. URL:https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_tablici_2016 (дата звернення: 22.10.2018).

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2012 рік. Судова влада України. URL: https://ko.arbitr.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/22012 (дата звернення: 22.10.2018).

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2017 рік. Судова влада України. URL: https://ko.arbitr.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/porivn_tabl_17 (дата звернення: 22.10.2018).

Дем’як В.М. Судовий збір в контексті доступу до правосуддя. Судова влада України. 2017. URL:https://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/pres-centr/news/389308/ (дата звернення: 22.10.2018).

ДФС: До плану-графіка перевірок на 2018 рік включено 5,5 тис. платників податків. Прес-служба Державної фіскальної служби України. 2018. URL: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/322706.html (дата звернення: 22.10.2018).

Зварич О.В. Судовий збір в Україні: проблеми та перспективи. Податкова політика. 2013. No 2. С. 59–70.

Колосов Р.В. Тариф на правосуддя або правосуддя для обраних (науково-практичний коментар Закона України «Про судовий збір»). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. 2015. No . 9-10. С. 94–100.

Васюк Н.О., Рожкова М.Г. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як обов’язковий міжнародний договір про систему наднаціонального контролю за дотриманням прав людини. Інвестиції: практика та досвід. 2013. No 13. С. 117–119.

Поліщук А. Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2016 році URL: https:// court.gov.ua/userfiles/file/DSA/DSA_2017_all_docs/TRAVEN_17/ogl_2016_copy.pdf (дата звер- нення: 22.10.2018).

Постанова Верховного Суду у справі No 820/5076/17: Адміністративні справи; Старі категорії (адм); реалізації податкового контролю. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74488360 (дата звернення: 22.10.2018).

Постанова Господарського суду Донецької області No 41/340а: Господарські справи; Старі категорії; Спір про визнання акта недійсним, документ, що оспорюється, видано:; Держ.податковою адміністрацією або її територіальним органом; Сплата ПДВ. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/322285 (дата звернення: 22.10.2018).

Постанова Миколаївського окружного адміністративного суду у справі No 2а-1025/12/1470: Адміністративні справи; Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, зокрема зі спорів щодо:; URL: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/25078604 (дата звернення: 22.10.2018).

Постанова Сумського окружного адміністративного суду у справі No 818/1457/17: Адміністративні справи; Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, зокрема зі спорів щодо:; адмін URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/70056843 (дата звернення: 22.10.2018).

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду у справі No 820/5076/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72619887 (дата звернення: 22.10.2018).

Постанова Харківського окружного адміністративного суду у справі No 820/5076/17: Адміністративні справи; Старі категорії (адм); реалізації податкового контролю. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70672115 (дата звернення: 22.10.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Право