СПІВЗАПОДІЯННЯ У ЗЛОЧИНІ

Автор(и)

  • В. А. Мисливий Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193808

Ключові слова:

злочин, кримінальна відповідальність, злочинна необережність, співзаподіяння у злочині

Анотація

У статті розглянуто кримінально-правові питання співзаподіяння у злочині. Досліджено ґенезу підходів щодо поняття співзаподіяння та його зв’язку з ученням про співучасть у кримінальному праві.  Проаналізовано судову практику, пов’язану із вчиненням необережного співзаподіяння. Окреслено коло питань щодо впровадження співзаподіяння у злочині в чинне кримінальне законодавство.

Біографія автора

В. А. Мисливий, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права

Посилання

Колоколов Г.О. Соучастии в преступлении. Москва: Университетская тип., 1881. 210 с.

Цит. за: Энциклопедия уголовного права. Т.6. Соучастие в преступлении. Издание проф. Малинина. СПб ГКА, Санкт-Петербург., 2007. 564 с.

Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы учения о соучастии. Правоведение. 1960. No 1. С. 84–97.

Трайнин А.Н. Учение о соучастии / Институт права АН СССР. Москва: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. 160 с.

Цит. за: Лапухин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации. Москва: Волтерс Клувер, 2006. 240 c.

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1. Москва: Наука, 1994. 380 с.

Харитонова И.Р. Неосторожное сопричинение в советском уголовном праве: автореф.... канд. юрид. наук. 12.00.08 – уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право. Свердл. юрид. ин-тут им. Р.А. Руденко. Свердловск,1985. 16 с.

Гончаренко С. Про поняття необережного співзаподіяння. Радянське право. 1989. No 10. С. 63–65.

Статтю коментує професор Харківського юридичного інституту М.І. Бажанов. Радянське право. 1989. No 10. С. 66–67.

Кого наказали за катастрофу в Чернобыле. URL: https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/suspilstvo/ 20160426-1582860 (дата звернення: 06.09.2018).

В судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1987. No 3. С. 38.

Горбуза А., Сухарев Е. О квалификации дорожно-транспортных преступлений // Советская юстиция. 1980. No 8. С. 26–28.

Коржанський М.Й., Мисливий В.А. Кваліфікація автотранспортних злочинів. Київ: Юрінком, 1996. 80 с.

Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. No 14 // Постанови пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. 400 с.

Вирок Овідіопольського районного суду Одеської області у справі No 509/68/14-к від 10 березня 2016 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57123428 (дата звернення: 06.09.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Право