ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ НАРИС АСКОЛЬДОВОЇ ДОБИ (860–882 РР.): ТОРГОВЕЛЬНІ ШЛЯХИ І ВІЗАНТІЙСЬКИЙ СЮЗЕРЕНІТЕТ

Автор(и)

  • В. М. Мельник Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193807

Ключові слова:

Аскольдова доба, Київська Русь, Київське князівство, Хозарський каганат, Візантійська імперія, Дніпровський торговельний шлях, вікінги, нормани, Аскольдове хрещення, Руська ера

Анотація

Статтю присвячено ранній добі українського державотворення. У центрі уваги автора знаходяться: функціонування Дніпровського і Волзького торговельних шляхів, титулатура київського князя Аскольда (860–882), відносини з Хозарським каганатом і православною Візантією. Аналіз кількох домінуючих історіографічних підходів, а також правнича оцінка Договору 874 року між Аскольдом та імператором Василем І Македонянином (866–886), дозволяють наново переглянути роль Східної Римської імперії (Візантії) у становленні політично самостійного Київського князівства.

Біографія автора

В. М. Мельник, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

викладач кафедри філософії та суспільних наук

Посилання

Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі. Вибране. Том 1. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 720 с.

Брайчевський М.Ю. Хозарія і Русь. Аскольд – цар київський. Вибране. Том 2. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 816 с.

Вернадский Г.В. Начертание русской истории. Москва: Алгоритм, 2008. 336 с.

Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. 650 с.

Войтович Л. Князь Рюрик. Біла Церква, 2014. 128 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Том 1. Київ: Наукова думка, 1991. 650 с.

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. Москва: Айрис-Пресс, 2011. 736 с.

Кіорсак В.Б. Соціальна структура та правове становище «русів» арабських джерел. Аннали юридичної історії. Том 1. No 2 (квітень-липень 2017). С. 117–123.

Кикешев Н.И. Истоки славянской цивилизации. Москва: ИРЦ, 2016. 912 с.

Лащенко Р. Лекції по історії українського права. Київ: Україна, 1998. 254 с.

Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2010. 280 с.

Мельник В.М. Нариси з теорії соціокультурної антропології. Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2015. 552 с.

Мельник В.М. Міжнародно-правове положення християнства та його юридична організація до 1054 року: спроба політико-антропологічного аналізу. Порівняльно-аналітичне право. No 3. 2016. С. 27–30.

Мельник В.М. Теоретична конструкція політичної антропології. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 113 (10). Київ: Видавництво «Гілея», 2016. С. 348–360.

Мельник В.М. Еволюція міжнародно-правового статусу Ватикану: історія, сьогодення, українські акценти. Вінниця: Мерькюрі-Поділля, 2017. 192 с.

Мельник В.М. Византия, германцы и славяне у истоков международной правосубъектности государств: римское юридическое наследие и проблема исторического неравенства возможностей. Аннали юридичної історії. Том 1. No2 (квітень-липень 2017). С. 59–92.

Мельник В.М. Візантійський фактор у формуванні правової культури Київської Русі (філософсько-юридичне дослідження). Грецька громада Ніжина: історія та сучасність. Упор. О. С. Морозов. Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2017. С. 131–139.

Мельник В.М. Византийский сюзеренитет в Восточной Европе и Киевская Русь. Право и государство: история и современность, перспективы развития. Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак. Отв. ред. Е. С. Косых. Стерлитамак: БашГУ, 2017. С. 46–50.

Мельник В.М. Византийская империя как территориальная система. Географическое изучение территориальных систем. Ч. 2. Сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (30 октября – 2 ноября 2017). Под ред. М.Б. Ивановой, К. С. Осоргина. Пермь: ПермГНИУ, 2017. С. 92–98.

Мельник В.М. Историческое право государства на территорию и юридическое неравенство в отношениях Хорватии и Византийской империи. Правові новели. Науковий юридичний журнал. No 4. 2018. C. 44–52.

Норвич Джон. История Византии. История Венецианской республики. Москва: АСТ, 2011. 960 с.

Павинский А.И. Полабские славяне в борьбе с немцами: VIII-XII века. Историческое исследование. Москва: «Либроком», 2015. 178 с.

Пархоменко В. О. Начало христианства Руси. Полтава, 1913. 192 с.

Пархоменко В. О. Початок історично-державного життя на Україні. Київ, 1925. 138 с.

Петрухин В. Я. Крещение Руси: от язычества к христианству. Москва: АСТ, 2006. 224 с.

Плохій С. Брама Європи. Історія України від Скіфських воєн до незалежності. Харків: КСМ, 2016. 496 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України. Том 1. Київ, 1992. 640 с.

Рыбаков Б.А. Новая концепция предыстории Киевской Руси. История СССР. 1981. No 2. С. 40–59.

Смирнов И.Н. Очерк культурной истории Южных Славян. Развитие духовной жизни. Москва: Книжный дом «Либроком», 2011. 160 с.

Смирнов И.Н. Очерк истории Хорватского государства до подчинения его Угорской короне. Москва: Книжный дом «Либроком», 2016. 136 с.

Собестианский И.М. Учения о национальных особенностях характера и юридического быта древних славян. Историко-критическое исследование. Москва: «Либроком», 2011. 352 с.

Соколов И.И. О византинизме в церковно-историческом отношении. Избрание патриархов в Византии с середины IX до начала XV века (843-1453 г.). Вселенские судьи в Византии. СПб: «Издательство Олега Абышко», 2003. 272 с.

Терещенко Ю.М. Скарби історичних традицій. Нариси з історії української державності. Київ: Темпора, 2011. 560 с.

Хизер Питер. Восстановление Римской империи. Реформаторы Церкви и претенденты на власть. Москва: Центрполиграф, 2015. 575 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Право