АДМІНІСТАТИВНО-ПРОЦЕДУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВТОРГНЕННЯ У ПРАВО ГРОМАДЯН НА ТАЄМНИЦЮ ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ТЕЛЕГРАФНОЇ ТА ІНШОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Автор(и)

  • В. В. Говорун Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193801

Ключові слова:

права громадян, таємниця, листування, приватність, адміністративна процедура, втручання

Анотація

Статтю присвячено визначенню меж сфери регулюючого впливу норм адміністративного права під час втручання з боку держави у право громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Автором досліджено проблеми, що пов’язані з необхідністю втручання з боку держави у певні права людини чи обмеження з метою гарантування захисту її (людини) інших прав або ж прав інших осіб. Визначено місце адміністративної процедури під час здійснення такого вторгнення.

Біографія автора

В. В. Говорун, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

аспірант Інституту права та суспільних відносин

Посилання

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. Київ: Факт, 2003. 384 с.

Коломоєць Т.О., Галіцина Н.В. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: монографія. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 290 с.

Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. Москва, 2001. 652 с.

Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 Ірпінь, 2007. 21 с.

Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 Ірпінь, 2007. 187 с.

Школик А. Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними поняттями. Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична. 2014. No 59. С. 185–193. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_yu_2014_59_28.pdf.

Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 г. No 86-0 «По делу о проверке конститу ционности отдельных положений Федерального 3aкона «Про оперативно-розыскную деятельность» по жалобе гражданки И. M. Черновой». СЗ РФ. 1998. No 34. Ст. 4368.

Букін М.П. Адміністративно-правове регулювання оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2011. 20 c.

Букін М.П. Проблеми розмежування правовідносин, які виникають під час оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010. No 4 (51). Ч. 1. С. 159–167.

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України: від 23 грудня 1993 р. No 3782-XII. Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України.1994. No 11. Ст. 51.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України: від 23 грудня 1993 р. No 3781-XII. Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України 1994. No 11. Ст. 50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Право